Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Вчителю-предметнику » Конспекти уроків світової літератури


Образ Онєгіна у творчості О. Пушкіна
Онєгін як утілення типу « зайвої людини »; суперечли¬вість його почуттів та вчинків
Мета: формувати вміння працювати з текстом та логічно систематизувати опрацьований матеріал; формувати читацькі навички дослідницького характеру, ха¬рактеризувати образ Онєгіна; сприяти формуванню гуманної особистості.
Обладнання: портрет 0. Пушкіна; тексти роману у віршах «Євгеній Онєгін».
Тип уроку: поглиблене вивчення художнього твору.
Весь світ мені чужий, і я чужий для світу.
Дж. Байрон
При імені Пушкіна зразу ж з'являється думка про
російського національного поета. Дійсно, ніхто
із поетів наших не є вищим за нього й не може
називатися національним; це право насамперед
належить йому... У ньому російська природа,
російська душа, російська мова,російський
характер відбились у такій же чистоті, у такій
очищеній красі, у якій відбивається ландшафт на
випуклій поверхні оптичного скла.
М. Гоголь
Миг вожделенний настпал:
Оконченмой труд многолетний...
Небрежнмй плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрельїх и увядших лет,
Ума холодних наблюдений
И сердца горестних замет.
О. Пушкін
Я не в Онєгіна закохалася, а в Онєгіна
й у Тетяну (і, мабуть, у Тетяну трохи
більше), у них обох разом, у любов.
М. Цвєтаєва
...І думи в голові хвилюються безсонні,
І рими легко так назустріч їм ідуть,
І пальці до пера вже тягнуться в розгоні,
Перо — до аркуша, і вірші потечуть.
О. Пушкін. «Осінь» (уривок)

ХІД УРОКУ
І. Перевірка домашнього завдання.
1. Робота над кросвордом
1. Улюблений французький поет Пушкіна. (Вольтер)
2. Відомий російський поет, з яким Пушкін познайомився в Цар¬ському Селі. (Жуковський)
3. Ім'я супротивника, від руки якого помер Пушкін. (Дантес)
4. Родовий маєток матері Пушкіна. (Михайлівське)
5. Прізвище дружини Пушкіна. (Гончарова)
6. Прізвище головного героя роману у віршах. (Онєгін)
7. Прізвище давнього славетного предка Пушкіна по матері. (Ган-нібал)
8. Привілейований навчальний заклад, у якому навчався Пушкін. (Ліцей)
9. Ще при житті Пушкін здобув всенародну... (любов).
10. Місто на півдні України, де поет плідно працював. (Одеса)
11. Місто, в якому народився Пушкін. (Москва)
12. Одна із найвідоміших казок поета — «Сказка 6 рьібаке...» (рмбке)
13. Відома поема Пушкіна про Мазепу. (Полтава)
14. Місце, де Пушкін лікувався на водах. (Кавказ)
Ключове слово: назва однієї із найвідоміших перших поем Пушкіна. («Руслан і Людмила»)
1
3 4

5
2 6


ІІ. Актуалізація опорних знань
Гронування на тему «Пушкін»
Царське Село Москва Жуковський
Арина Родіонівна «Руслан і Людмила»
Південь України Олександр І
Михайлівське ПУШКІН Наталя Гончарова
«Євгеній Онєгін» декабристи
Болдіно філософські роздуми
Петербург Дантес Чорна річка
Робота ведеться на дошці й у зошитах: учні по черзі виходять до дошки, записують слово-асоціацію та коротко коментують його.
IIІ. Мотивація навчальної діяльності
У художній літературі є такі твори, які одразу ж пі¬сля першого прочитання назавжди западають у душу, а їхні герої здатні сповнити її радістю і тривогою. Саме такою є Тетяна Ларіна. Вона, подібно до шекспірівської Джульєтти, стала символом жіночності, глибокої, безмежної любові та порядності. Тетяна — людина з гармонійним внутрішнім світом і чистою душею. Якщо ми зрозуміємо сутність образу Тетяни, ми зрозуміємо одну з основних ідей роману. (Учні записують тему та епіграф уроку в зошити.)
Учитель. Пушкіна ще у двадцятирічному віці було визнано першим, тобто найкращим поетом Росії. І в російській столиці, і в степах України, і на Кавказі, і в Криму, і в Одесі, і в степах Молдавії — усюди, де поет побував за чотири роки південного заслання, він зустрічав хоробрих офіцерів і чарівних жінок, які знали його вірші напам'ять. Чим же вірші Олександра Пушкіна хвилювали та чарували, викликаючи бажання вивчити їх,
щоб тим самим залишити у своєму серці? Про лірику поета, її жанрово-тематичне розмаїття ми говоритимемо сьогодні. (Учні записують тему, а після коментарів учителя — і епіграф уроку у зошити.)
Учитель. Сьогодні ми поговоримо про Євгенія Онєгіца, якого кають зразком «зайвої людини», про суперечливість його поуттів та вчинків. (Учні записують тему уроку, пояснюють епіграф.) Яким є духовний світ Онєгіна? Чи займається він розумовою п.ністю, пов'язаною з формуванням його свідомості, життєвих Принципів та світогляду? Якою є мотивація його вчинків і що примушує його чинити саме так?
4. Словникова робота і теорія література.
Теорія літератури
Онєгінська строфа
Роман у віршах написано онєгінською строфою. Цю строфу Пушкін створив спеціально для свого роману. Вона складаєть¬ся із 14 рядків (як сонет). У ній застосовано три основних спосо¬би римування: перехресне (а б а б), сумісне (а а б б) та кільцеве (а б б а).
Словникова робота.
Дух — свідомість, мислення, дії, які визначають конституцію Поведінки людини.
Духовність — розумова діяльність у сфері духа.
Гедонізм (грецьке пейопе — насолода) — принцип обґрунтування моральних вимог, за яким основною рушійною силою в людині, яки закладена в неї від природи і яка визначає всі її дії, є насолода.
Епос — зображення людського характеру в дії через участь у подіях і взаєминах з людьми.
Роман — епічний твір великого обсягу, де життя звичайних людей розкривається на тлі історично або соціально вагомих подій чи обставин.
Характерні ознаки роману:
• зображення всебічної картини життя людей та складного кола життєвих явищ;
• декілька сюжетних ліній;
наявність системи рівнозначних персонажів;
• значна тривалість подій у часі.
• Жанрові форми роману:
• родинно-побутовий — історія однієї або декількох сімей;
• соціально-психологічний — зображення й аналіз душевного ста¬ну героїв;
• історичний — зображення конфліктів епохи;
• любовний — історія кохання;
• пригодницький — історія подорожей.
6. Робота над темою уроку.
1. Загальна характеристика образу Онєгіна
Робота ведеться в 5-ти групах.
Завдання для груп
Група 1. Розповісти про петербурзький період життя Онєгіна її день, 1 глава).
Очікувана відповідь
Автор зосереджує увагу не на зображенні психологічної харак¬теристики героя, а на його заняттях, тобто змальовує стиль життя Онєгіна; змальовує зовнішню, а не внутрішню сторону цього жит¬тя: знання, уміння та нахили, способи спокусити жінку, заняття упродовж дня, розваги, предмети, що оточують героя. В очі впадає тіснота світу, в якому відбулась підміна особистості річчю, духов¬ного — матеріальним.
Група 2. Поясніть філософські принципи життєвої позиції Онєгі¬на, його ставлення до оточуючого світу; складові його життя (1 глава).
Очікувана відповідь
Життя задля насолоди — основний принцип життєвої філо¬софії Онєгіна. «І жити квапиться, і почувать спішить» (слова П. Вяземського, узяті автором у якості епіграфа до 1 глави). Його життя рухається замкнутим колом, воно беззмістовне і бездарне, типова масова модель спотворення особистості. Світ сприймається Онєгіним як місце щоденних насолод та розваг.
Група 3. Поясніть, чи зрозумів Онєгін наслідки свого способу життя, чи розуміє він причини своєї «хвороби». Як ставиться автор до порушених проблем?
Очікувана відповідь
Онєгіна охопила «російська хандра»: «внутрішній людині» у його житті нема місця, він почувається хворим тому, що в душі він — жива і сповнена сил людина, яка живе у повній бездіяльно¬сті. Усамітнюючись, він намагається знайти вихід. Герой переко¬наний у тому, що світ і люди є недосконалими. Автор переконаний: Онєгін є вищим за те життя, яким живе. Упродовж роману Пушкін намагається це довести.
Група 4. Поясніть протиріччя у вчинках Онєгіна і те, як його дії вплинули на його ж подальшу долю.
Очікувана відповідь
У вчинках Онєгіна немає протиріч. Усі вони продиктовані або світською мораллю, або поняттями вищої моралі та совісті. Основ¬на колізія знаходиться не у сфері вчинків, а у сфері світської і за¬гальнолюдської моралі. Саме між ними затиснута жива натура Онєгіна зі сформованими хибними поняттями. Розуміння причин учинків героя допомагає розкрити авторський задум.
Група 5. Поясніть, якою є основна риса характеру Онєгіна (на \ основі усього твору).
Очікувана відповідь
Онєгін — людина жвава, збуджена, кмітлива, легко спілкуєть¬ся, доброзичлива. Але він неправильно вихований «французом убо¬гим», тому несерйозно ставиться до праці і людей, переоцінює себе і свої можливості. До цього слід додати відомості про його соціальне та матеріальне становище (він є багатим та знатним спадкоємцем), освіту, розум, зовнішність денді, молодість. Але його гнітить дум¬ка про те, що він у житті залишається нєзадіяним, нічим не вміє .тинятись.
2. Слово вчителя
Онєгін як утілення типу «зайвої людини»
Учитель. Термін «зайва людина» належить І. Тургенєву, який 1849 року написав «Щоденник, зайвої людини». «Зайвою лю¬диною» ми називаємо літературний тип, для якого є характерним Конфлікт із суспільством і неможливість реалізувати себе в умовах рього суспільства.
7.Узагальнююча бесіда. Запитання до класу
• Чи можна назвати Онєгіна "зайвою людиною"? (Онєгіна му¬чить бездіяльність, його гнітить розуміння того, що він нічим потрібним не займається, не вміє працювати для чиєїсь кори¬сті. Він обдарований від природи, але через різні обставини не може реалізувати свої знання та вміння. Саме тому він почу¬ває себе «зайвим» у своєму оточенні йу своєму суспільстві.)
• Які дві різні жанрові форми поєднав О. Пушкін у творі «Євгеній Онєгін»? (Епос + лірика = роман у віршах)
• Доведіть, що роман є реалістичним. (Конкретний час; причини подій пов'язані з дійсністю; доля героя залежить від його вчин¬ків та його вибору)
• Хто є головним героєм роману? (У романі двоє головних героїв: Онєгін та його друг-поет.)
• Хто із персонажів роману є ідеологічним опозиціонером Онє¬гіна і живе за іншими життєвими принципами? (Автор, Лен¬ський, Тетяна)
• Яку роль відіграє художній образ у реалізації авторського за¬думу? (Автор мислить образами. Художній образ для нього — основна можливість висловити свої думки.)
• Чому роман «Євгеній Онєгін» називають соціально-психоло¬гічним романом? (Ознаки соціального роману: є описи життя різних верств суспільства, соціуму; психологічного: зображено психологію, внутрішній світ героїв.)
• У чому, на вашу думку, полягає основна відмінність між ро¬маном у віршах від прозового роману? (На відміну від епічних творів середніх віків та Відродження, є наявність автора як персонажа.)
• Яку роль відіграють авторські відступи у творі? (За допомо¬гою відступів автор знайомить читача зі смаками, культур¬ним світоглядом та інтересами представників російського суспільства, ми відчуваємо його ставлення до суспільства, в якому він живе, автор розкриває потаємний духовний світ своїх героїв.)
8. Читання листів Тетяни та Онєгіна.
9. Рефлексія.
1. Метод «Прес».
Методика «Прес» • Що я думаю про Онєгіна?
Методичний коментар
Методика «Прес» покликана допомогти учням навчитись фор¬мулювати чіткі, повні та аргументовані відповіді. Відповідь буду¬ється за схемою:
1. Власна позиція. «Я вважаю, що...».
2. Обґрунтування: «...тому, що...».
3. Приклад. «Наприклад, ...».
4. Висновки. «Отже (тому), я вважаю...».
2. Методика «Мікрофон».
1. «Мікрофон»
Учні стисло висловлюються на тему «Якого Пушкіна я відкрив для себе».
V. Домашнє завдання
Випереджувальне завдання для 3-4 учнів: підготувати виразне читання поезій М. Лєрмонтова (можна напам'ять).

Можливо Вам це буде цікаво 
Джерело: http://власна розробка
Категорія: Конспекти уроків світової літератури | Додав: svitlanatsarinska (06.01.2016) | Автор: Світлана E
Переглядів: 1326 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]