Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Вчителю-предметнику » Конспекти уроків правознавства 9 клас


Урок 31 Тема. Правоохоронні органи в Україні


Урок 31

Тема.  Правоохоронні органи в Україні

Мета: ознайомити учнів з діяльністю правоохороннихі органів; описувати основні завдання, права та обов’язки міліції; складати за зразком заяву до відділку міліції; характеризувати права неповнолітніх осіб під час затримання, арешту, допиту; моделювати й розв’язувати правові ситуації; формувати в учнів свідому позицію щодо поведінки під час взаємодії з правоохоронними органами.

Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення:  урок з використанням мультимедійних технологій, зустріч з представником міліції в справах неповнолітніх.

Обладнання: мультимедійне обладнання, електронна презентація.

ХІД УРОКУ

І.  Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань учнів

Обговорення теми домашнього твору-роздуму у формі дискусії .

Клас розподіляється на дві групи відповідно до ставлення до проблеми.

Кожна група коротко висловлює свої позиції, потім групи обмінюються запитаннями (по 2–3). Учитель робить загальний висновок.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь.

Одне з центральних місць у різноманітній та багатоплановій діяльності держави посідає виконання завдань із захисту прав і свобод людини, охорони прав та законних інтересів державних і недержавних організацій, боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями.

Цей різновид державної діяльності в  юридичному аспекті отримав найменування «правоохоронна діяльність», а заклади, що її здійснюють, — правоохоронні органи». Структурно до системи правоохоронної діяльності входять:

•  діяльність органів із забезпечення правосуддя;

•  діяльність органів прокуратури;

•  діяльність з виявлення, запобігання та розслідування злочинів;

•  діяльність із захисту державної безпеки, державного кордону та охорони громадського порядку.

Основними суб’єктами правоохоронної діяльності є правоохоронні органи. Згідно зі Законом України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» до них належать:

•  органи прокуратури;

•  органи внутрішніх справ;

•  органи служби безпеки;

•  органи охорони державного кордону;

•  органи й установи виконання покарань;

•  митні органи;

•  органи державної податкової служби;

•  органи державної контрольно-ревізійної служби;

•  органи рибної охорони;

•  органи державної лісової охорони;

•  інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Незважаючи на те, що судові органи посідають чільне місце як окремий вид влади (судової), вони також відповідають критеріям правоохоронних органів.

Отже,

правоохоронний орган — це державний орган, основним предметом діяльності якого є законодавчо визначені функції, статус з охорони права, відновлення порушеного права, організація виконання покарання, захисту державної безпеки, підтримки правопорядку та забезпечення стану законності.

Виступи учнів із мультимедійними проектами-презентаціями про правоохоронні органи

Під час презентацій учні фіксують у зошитах повноваження кожного з правоохоронних органів.

 Опитування учнів щодо їх власного досвіду відносин   з міліцією та іншими правоохоронними органами

1.  Чи були у вашому житті випадки, коли ви зверталися до міліції?

2.  Якими були наслідки вашого звернення?

3.  Чи були у вас випадки, коли до вас зверталась міліція?

4.  Чи були ви коли-небудь свідками арешту або затримання?

5.  Чи були ви свідком застосування спецзасобів з боку міліції?

Практична робота «знайомство з міліцією та її роботою» 

За допомогою мультимедійної презентації

Міліція складається з підрозділів:

1.  Кримінальна міліція:

1)  служба карного розшуку;

2)  служба по боротьбі з організованою злочинністю;

3)  служба кримінального пошуку;

4)  служба боротьби з економічною злочинністю;

5)  служба слідчої роботи й дізнання.

2.  Міліція громадської безпеки:

1)  служба охорони громадського порядку:

•  патрульно-постові служби міліції;

•  приймальники-розподільники для затриманих за бродяжництво,

•  медичні витверезники;

•  приймальники-розподільники для неповнолітніх;

•  служба охорони, утримання й конвоювання затриманих та взятих під варту осіб;

•  спецприймальники;

•  підрозділи міліції швидкого реагування «Беркут»;

•  паспортна служба;

2)  служба реєстраційної та міграційної роботи;

3)  дозвільна система;

4)  служба дільничних інспекторів міліції;

5)  служба забезпечення карантинних і ветеринарно-санітарних заходів під час проведення боротьби з епізоотією.

3.  Транспортна міліція,

Державна автомобільна інспекція.

До транспортної міліції належать відповідні підрозділи, які забезпечують  охорону  громадського  порядку  і  боротьбу  зі  злочинністю на залізничному, водному та повітряному транспорті.

Державна автомобільна інспекція являє собою сукупність підрозділів дорожньо-патрульної служби, дорожнього нагляду, реєстраційно-екзаменаційної  роботи,  технічного  нагляду,  розшуку транспортних засобів, пропаганди та агітації з безпеки руху.

4.  Міліція охорони

Міліція охорони складається з підрозділів, які забезпечують на договірних засадах охорону усіх видів власності, об’єктів  майна та вантажів, фізичних осіб, грошових коштів (управління, відділи охорони при територіальних органах внутрішніх справ, які мають у своєму складі окремі дивізіони, роти, взводи, спеціальні підрозділи міліції

5.  Спеціальна міліція

До спеціальної міліції належать підрозділи внутрішніх справ на закритих об’єктах (наприклад, підприємства з особливим режимом функціонування).

Робота в групах

Групам пропонується за зразком скласти заяву до міліції з приводу будь-якої ситуації (можна використати наведені під час «Відкритого мікрофону»).

Зразок заяви

 

Начальнику

РВ МВС України в місті...

В. Д. Майорову

 

Федоренка Олега Сергійовича,

який мешкає за адресою...

 

 

ЗАЯВА

 

Я мешкаю в багатоквартирному будинку. Останнім часом у під’їзді нашого будинку вечорами збирається компанія підлітків, які палять та розпивають спиртні напої, після чого гомонять, заважаючи відпочивати після роботи тим, хто проживає в нашому під’їзді.

Прошу Вас вжити необхідних заходів для наведення порядку.

 

Дата                                                 Підпис О. С. Федоренко

У ч и т е л ь. Ст. 2 закону «Про міліцію» зобов’язує співробітників міліції, незалежно від місця перебування і часу, реагувати на звернення громадян про допомогу, припиняти правопорушення,  встановлювати  й  затримувати  осіб,  які  вчинили  правопорушення.

Законом України «Про міліцію» (ст. ) визначено, що міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право вимагати від громадян, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції; перевіряти у громадян в разі підозри у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи та вилучати їх; проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей; викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у зв’язку з матеріалами, що перебувають в її провадженні; проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів і транспорту; вилучати у громадян заборонені предмети і речі; зберігати, носити та застосовувати спеціальні засоби та зброю. Крім того, з метою припинення правопорушення чи розкриття злочину, складання протоколу про правопорушення міліція має право на затримання.

Завдання

•  Чи має право міліція застосовувати ці дії щодо неповнолітніх?

Відповідь обґрунтуйте.

Ознайомлення з роботою міліції у справах неповнолітніх

(Можлива зустріч з представником цього правоохоронного органу та розповідь про його роботу.)

У ч и т е л ь. Дії міліції щодо неповнолітніх мають певну специфіку.

Неповнолітній може бути затриманий та доставлений до районного відділку міліції, якщо є передбачені законом підстави підозрювати його в скоєнні злочину. За фактом затримання та порушення кримінальної справи складається протокол і приймається постанова.

Неповнолітні віком до 16-ти років, які залишились без опікування, затримуються до передання законним представникам, а неповнолітні, які вчинили суспільно небезпечне діяння і не досягли віку настання кримінальної відповідальності, — до передання їх

законним представникам або направлення у приймальники-розподільники, але не більше, ніж на 8 годин.

Завдання

Клас розподіляється на дві частини. Одна половина класу на основі розповіді вчителя та представника міліції складає перелік прав неповнолітніх під час затримання, арешту і допиту, друга — обов’язки.

Затриманий неповнолітній має право:

1.  Зателефонувати додому і сповістити батьків про своє місцезнаходження, звернутись до них з проханням привезти речі, документи, продукти харчування.

2.  Якщо він проживає в іншому місті, працівники райвідділу, де знаходиться неповнолітній, зобов’язані зв’язатися з райвідділом за місцем проживання неповнолітнього, щоб попередити

батьків про затримання дитини.

3.  Разом з батьками або особами, що їх замінюють, ознайомитись з матеріалами справи або протоколу про затримання до направлення їх до прокуратури або до суду.

4.  Користуватись послугами захисника.

Допит неповнолітнього.

1.  Проводиться в присутності адвоката.

2.  Якщо неповнолітній не досяг 16 років або його визнано розумово відсталим — у присутності адвоката, а також (за рішенням слідчого та адвоката) батьків або осіб, що їх замінюють, або педагога, або лікаря, які мають право висловлювати слідству зауваження, ставити запитання, які повинні бути занесені до протоколу.

3.  Якщо свідок не досяг 14 років — в присутності педагога, а також лікарів, батьків та інших законних представників. В окремих випадках це положення стосується також осіб, які не досягли 6 років.

ІV. Підсумки уроку

Моделювання з рефлексією

У парах змоделюйте ситуацію поведінки неповнолітнього при затриманні, арешті, допиті.

V. Домашнє завдання

1.  Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2.  Написати твір-роздум на тему «Чи справді наша міліція нас береже?»

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Конспекти уроків правознавства 9 клас | Додав: uthitel (01.11.2012)
Переглядів: 8412 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]