Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Вчителю-предметнику » Конспекти уроків історії України 9 клас


Урок 40 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст.»

Урок 40

Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст.»

Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Методичні рекомендації (див. урок № 8).

ІІ . Оцінювання та перевірка знань

Виконання завдань

1. Прочитайте текст і виконайте завдання.

«1. Не допускати ввезення в межі імперії без окремого на те дозволу Головного управління будь-яких книг і брошур, що видаються за кордоном на малоруському наріччі.

2. Друкування та видання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком тільки: а) історичних документів і пам’яток і б) творів красного письменства…

3. Заборонити також різні сценічні вистави і читання на малоруському наріччі…

4. Припинити видання газети «Київський телеграф». (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 215–216)

Укажіть назву і рік видання цього документа.

Відповідь: Емський указ 1876 р.

2. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

«— Демократизм (парламентська влада, надання громадянам демократичних прав і свобод);

— федералізм (децентралізація, запровадження громадянського самоврядування, розбудова держави знизу вгору, Україна

— автономне утворення у складі федеративної Російської республіки);

— європеїзм (зв’язок країни із Західною Європою — джерело прогресивного розвитку);

— культурництво (визвольна боротьба має вестися винятково просвітницькими формами та методами);

— еволюційність (прагматичне висунення поміркованих вимог, підштовхування знизу реформаційного процесу)». (Бойко О. Д. Історія України. — К.: Академія, 2001. — С. 262–263)

В основі програми якого діяча українського національно-визвольного руху лежали дані принципи?

Відповідь: Михайла Драгоманова.

3. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

«…Рух порівняно швидко пройшов шлях від наївного культу народу до глухих кутів тероризму, але досвід та ідейні засади цього руху позначилися на політичному житті як Російської імперії…, так і українських земель, що входили до її складу». (Бойко О. Д. Іс-

торія України. — К.: Академія, 2001. — С. 258)

Про яку із течій суспільно-політичного руху в Російській імперії та в Україні йдеться в цьому документі?

Відповідь: народницький рух.

4. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

Із висловлювань Івана Франка

«Для мене вона важлива як факт нашого політичного життя, як прояв національного почуття і національної свідомості… Будь-що-будь, це є перша на галицько-руськім ґрунті спроба синтези певних поглядів і наукового обставлення того, що автор відчув як потребу свого розуму і своєї душі. Може, прогрішуся проти матеріалістичного світогляду, коли скажу, що такі потреби так само, як і потреби життя, матеріально народжують великі історичні події. А раз відчута буде, — у кого з національних, у кого з економічних причин — потреба самостійності України, то справа ця ввійде на порядок дня політичного життя Європи і не зійде з нього, коли не здійсниться». (Історія української державності. — Львів: Світ, 1995. — С. 67)

Про яку працю веде мову Іван Франко у даному уривку?

Відповідь: про працю Юліана Бачинського «Україна irredenta» («Україна уярмлена»).

5. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

«…Доводило, що галицькі русини оден народ з великоросами, українська мова — незначна відміна «Русского языка», що ріжниться тільки вимовою: знаючи, як треба вимовляти слова по-великоруському, галицький русин може за одну годину навчитися

говорити по-великоруському; та й ніяких русинів нема — є тільки оден «русскій народ», від Карпатів до Камчатки; тому й нема чого заходитися коло творення народної української літератури: є готова література російська (великоруська)». (Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К.: Наукова думка, 1992. — С. 468–469)

1) Про течію суспільно-політичного руху західноукраїнських земель йдеться в цьому документі?

2) Чому вона набула поширення в другій половині ХІХ ст.?

Відповідь: «москвофільство»; після поразки революції 1848– 1849 рр. посилюється процес полонізації українських земель, частина західноукраїнської інтеліґенції , зневірившись у можливості захистити національні інтереси власними силами, шукали порятунку в орієнтації на Російську імперію.

6. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

«…(Інтеліґенція) спиралася передусім на визнання того факту, що українці — це окрема нація, котра проживає на просторах від Кавказу до Карпат, і найкращим засобом самовираження якої є народна говірка. Вони дійшли висновку, що найефективніший засіб вирізнення і розвитку цієї національної самобутності полягає в тому, щоб культивувати і пропагувати українську мову. Відтак основним національним питанням для них було питання мови й літератури. Такий вузький підхід виключав можливість порушувати суспільні проблеми, виступати проти уряду, взагалі займатися політикою». (Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1991. — С. 280)

1) Про яку із течій національно-визвольного руху на західноукраїнських землях йде мова в даному документі?

2) В яких формах відбувалася їхня діяльність?

Відповідь: народовці; пропаганда національних ідей у періодичних виданнях та через створювані ними товариства.

7. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

«Беручи до уваги, з одного боку, теперішнє тривожне становище суспільства, яке хвилюють політичні події, а з другого боку, маючи на увазі, що питання про навчання грамотності на місцевих наріччях не дістало ще достатнього розв’язання в законодавчому

порядку, міністр внутрішніх справ визнав за необхідне… щодо друкування книг малоруською мовою, дати по цензурному відомству розпорядження, щоб до друку дозволялися тільки твори цією мовою, які належать до галузі красного письменства; пропускання ж книг малоруською мовою як духовного змісту, так навчальних і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити… Це розпорядження було передано на височайший государя імператора розгляд, і його величності бажано було удостоїти оноє монаршого схвалення». (Сарбей В. Г. Історія України ХІХ — поч.

ХХ ст. — К.: Ґенеза, 1996. — С. 141)

1) Укажіть назву документа та рік його видання.

2) Яку посаду обіймав автор документа?

3) Чим була зумовлена поява цього указу?

4) Які заборони щодо української мови запроваджувалися цим розпорядженням?

5) Чому запроваджувалися саме ці заборони щодо української мови?

6) Які наслідки мало це розпорядження для українського національного руху?

Відповідь

1) Валуєвський циркуляр 1863 р.

2) Міністр внутрішніх справ Російської імперії.

3) Активізацією культурно-просвітницького руху українських громад.

4) Заборона друкування українською мовою шкільних та релігійних видань.

5) Тому що саме шкільні та релігійні книжки були найбільш поширені серед простого народу.

6) Негативні. Національний рух завмер більш ніж на 10 років.

8. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

«1. У справах суспільно-економічних змагаємо до переміни способу продукції згідно зі здобутками наукового соціалізму, тобто хочемо колективного устрою праці і колективної власності средств продукційних.

2. У справах політичних хочемо повної волі особи, слова, сходин і товариств, печаті і сумління…

3. У справах культурних стоїмо на ґрунті позитивної науки, за раціоналізмом в справах віри і реалізмом в штуці, і домагаємося, щоби всі здобутки культури і науки сталися власністю всього народа». (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. XVIII —

поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 245)

1) Що таке політична партія?

2) Запишіть назву першої політичної партії на українських землях, програмові положення якої наведено в документі.

3) Укажіть рік її заснування.

4) Хто був засновниками цієї партії?

5) Якими були основні програмові вимоги партії?

6) Яким пунктом була доповнена програма партії 1895 року?

Відповідь

1) Політична партія — це найбільш активна й організована частина тієї чи іншої соціальної групи населення, яка виражає і захищає її інтереси.

2) Русько-українська радикальна партія

3) 1890 р.

4) Іван Франко, Михайло Павлик, Северин Данилович, Євген Левицький.

5) Утвердження соціалізму, демократизація суспільного життя, піднесення національної свідомості, автономія України у складі перебудованої на федеративних засадах Австро-

Угорщини.

6) Здійснення соціалістичних ідеалів можливе лише за повної самостійності українського народу.

9. Позначте суспільно-політичні організації Наддніпрянської України другої половини ХІХ ст. (чотири правильні відповіді).

1) «Земля і воля»;

2) «Народна воля»;

3) Українська громада;

4) Київська громада;

5) молоді громади;

6) нові громади;

7) «Братство тарасівців».

Відповідь: 3), 4), 5), 7).

10. Позначте друковані видання громадівських організацій другої

половини ХІХ ст. (чотири правильні відповіді).

1) Газета «Громадська думка»;

2) журнал «Основа»;

3) щотижневик «Чернігівський листок»;

4) газета «Київський телеграф»

5) журнал «Громада»;

6) журнал «Правда»;

7) газета «Батьківщина».

Відповідь: 2), 3), 4), 5).

11 . Позначте друковані видання народовців другої половини ХІХ ст. (чотири правильні відповіді).

1) Журнал «Нива»;

2) журнал «Мета»;

3) газета «Зоря Галицька»;

4) альманах «Русалка Дністрова»;

5) газета «Діло»;

6) журнал «Вечорниці»;

7) журнал «Весна».

Відповідь: 1), 2), 5), 6).

12. Позначте суспільно-політичні організації, які діяли на західно-українських землях у другій половині ХІХ ст. (чотири правильні відповіді).

1) «Руська трійця»;

2) Головна руська рада;

3) Народна рада;

4) освітнє товариство «Просвіта»;

5) Літературне товариство імені Т. Шевченка;

6) Наукове товариство імені Т. Шевченка;

7) товариство «Молода Україна».

Відповідь: 3), 4), 5), 6).

6. Позначте тенденції, які характеризували український національний та суспільно-політичний рух західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст. (чотири правильні відповіді).

1) Поширення в національному русі двох течій слов’янофілів та народовців;

2) заснування народовцями вищих навчальних закладів;

3) заснування й діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта»;

4) початок діяльності Михайла Грушевського;

5) відкриття у Львівському університеті кафедри історії України;

6) утворення перших українських політичних партій;

7) пасивне ставлення селян та робітників до боротьби за політичні й національні права українців.

Відповідь: 3), 4), 5), 6).

7. Установіть відповідність між назвами течій в українському суспільно-політичному русі та прізвищами політичних діячів, які до них належали:

А «Хлопомани»

1  Микола Кибальчич

Б Народники

2  Кость Левицький

В Москвофіли

3  Василь Нагірний

Г Народовці

4  Володимир Антонович

 

5  Яків Головацький

Відповідь: А — 4; Б — 1; В — 5; Г — 2.

8. Установіть відповідність між терміном та його визначенням:

А Шовінізм

 

1  Часткове або повне позбавлення чи обмеження конституційних прав певної категорії громадян за расовою чи національною належністю, політичними і релігійними переконаннями, статтю

тощо;

Б радикалізм

 

2  оновлення, удосконалення, надання будь-чому сучасного вигляду, перероблення відповідно до сучасних вимог;

В модернізація

 

3  проповідування національної виключності, панування однієї нації над іншими;

Г асиміляція

 

4  політична течія, прихильники якої вимагали рішучого проведення демократичних реформ і для здійснення яких готові були вдатися до боротьби із владою;

 

5  процес розчинення раніше самостійного народу чи якоїсь його частини в середовищі іншого, як правило, чисельнішого народу

Відповідь: А — 3; Б — 4; В — 2; Г — 5.

ІІІ . Домашнє завдання

Підготувати повідомлення:

1. «Освітня політика урядів царської Росії та Австро-Угорської імперії».

2. «Стан середньої і вищої освіти».

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Конспекти уроків історії України 9 клас | Додав: uthitel (31.12.2012)
Переглядів: 9770 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]