Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Методика сучасного уроку » Технології навчання


Проектні технології

Проектні технології

Це досить новий вид діяльності для школярів, який, на жаль, поки не одержав належного застосування ні в середній, ні в старшій школі. Да­ний вид діяльності багатофункціональний більшою мірою, ніж інші. Про­ект спонукає учня виявляти інтелектуальні здібності, моральні й комуні­кативні якості, демонструвати рівень володіння знаннями й загальнонавчальними вміннями, здатність до самоосвіти й самоорганізації. Спільна діяльність реально демонструє широкі можливості співробітництва, у ході якого учні ставлять мету, визначають оптимальні засоби досягнення, роз­поділяють обов'язки. Це дозволяє виявляти в учневі схильність до певної компетентності.

Головні умови організації роботи над проектом

Знання вчителем особливостей проектної методики, усвідомлення ши­роких можливостей розвитку учнів у процесі проектної діяльності.

  Навчання учнів володінню технологією проектної діяльності (уміння визначати мету, задачі, бачити предмет дослідження, визначати гіпо­тезу, планувати власну діяльність і діяльність своїх товаришів). Здат­ність чітко, систематично виконувати сплановану роботу, що є неод­мінною умовою для розвитку учнів у процесі реалізації проекту.

  Прагнення учнів брати участь у роботі над проектом; визначений рі­вень володіння знаннями з предмета й загальнонавчальних інтелек­туальних умінь.

• Доводити проект до кінця, поетапно узгодивши проміжні результати з учителем.

  Наявність інформації про хід проекту.

Методика проектної діяльності

Вибір проблеми, обґрунтування практичної значимості її вирі­шення.

  Вивчення мети й поетапних задач.

  Визначення масштабів роботи, засобів і методів досягнення мети, рам­ки інтеграції з іншими предметами, передбачувані складності, термі­ни, поділ усієї роботи на етапи.

  Формулювання гіпотези, ідеї реалізації.

  Вибір виконавця чи команди для здійснення проекту. Розподіл обов'язків на кожному етапі реалізації проекту при загальній рівно­правності учасників. Мотивація учасників.

• Планування загальної моделі й структури проекту. (Модель — це умовний образ, схема кінцевого результату проекту.)

  Вибір двох учнів, що відповідають за інформаційне забезпечення про­екту,— випуск бюлетенів. Позначення основних принципів оформлен­ня, періодичності випуску.

Вимоги

Проект розробляється з ініціативи учнів, але тема може бути запро­понована й учителем. Тема для всього класу може бути одна, але шля­хи її реалізації в кожній групі можуть бути різні. Можливо одночасне виконання учнями в класі різних проектів.

  Проект варто робити значимим для найближчого й опосередковано­го оточення учнів.

  Робота з проекту має дослідницький характер, моделює роботу н науковій лабораторії й тому необхідно розробляти апарат досліджен­ня, обґрунтовувати його.

  Проект педагогічне значимий, тобто учні в процесі його здійснення здобувають нові знання, будують нові відносини, опановують загальнонавчальні вміння.

  Проект заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусил­лями вчителя й учнів, але в той же час у міру його розгортання допу­скаються гнучкість і зміни.

  Проект рекламується в рамках класу, паралелі, школи з метою підви­щення мотивації учнів у його реалізації, розгортається його суспільна значимість.

  Проект реалістичний, має визначену практичну значимість, зорієнто­ваний на можливості учнів. Припускається широке розмаїття тем.

Етапи проектування

 І. Початковий

Розробка основних ідей, констатація вивченості проблеми, збір й аналіз піших, обґрунтування актуальності проблеми, формулювання гіпотези (припущення про результати й шляхи досягнення).

 2. Етап розробки

Вибір виконавця (одного чи декількох), формування команди, роз­поділ обов'язків, планування роботи, розробка змісту етапів, визначення форм і методів керування й контролю, корекція з боку педагога.

3. Етап реалізації проекту

Інтегрування й акумулювання всієї інформації з урахуванням теми, мети. Підготовка наочно-графічного матеріалу, розробка аудіо-, відеоряду  проекту. Контроль і корекція проміжних результатів, співвідношення їх п метою, керівництво, координація роботи учнів.

Завершення проекту
Представлення й захист проекту в класі, на конференції, внурішньошкільній  паралелі. Зіставлення первісних цілей і результатів дослід­ження. Оцінка й підбиття підсумків. Розформування команди. Об­говорення результатів проекту, які пізнавальні й моральні знахідки були набуті.

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Технології навчання | Додав: uthitel (04.05.2011)
Переглядів: 12679 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]