Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Методика сучасного уроку » Технології навчання


ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНСТІ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНСТІ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

У статті розглядається сутність проектних технологій, етапи роботи, застосування у навчальному процесі як засобу підвищення рівня навчальної діяльності учнів спеціальної школи.
Ключові слова: проектні технології, учні спеціальної школи, активізація пізнавальної діяльності, умови для активізації.

Актуальність. У практичній роботі спеціальної загальноосвітньої школи проблема активізації навчальної діяльності школярів є однією з найактуальніших. Саме в процесі осмисленого навчання відбувається не тільки розвиток особистості розумово відсталих дітей, а й формування соціально значущих умінь і навичок, які сприятимуть їх успішній адаптації і включенню у соціальне середовище. Особливого значення ця проблема набуває у зв’язку з відсутністю зацікавленості та вмотивованості до навчальної діяльності учнів з особливими освітніми потребами, низьким рівнем розвитку вольової сфери дітей даної категорії. За цих умов вміле використання різних форм і методів навчання дозволить значно підвищити ефективність роботи кожного вчителя.
Однією з новітніх технологій навчання, яка викликає не тільки зацікавленість у учнів, а й сприяє активізації їх пізнавальної діяльності, підвищенню рівня навчальних умінь і навичок є проектна методика навчання.
Основи використання проектної технології як одного із інтерактивних методів навчання у загальноосвітніх навчальних закладах детально розглядається в публікаціях М. Дашко, І. Олійника, В. Сидоренка, О. Коберника. У дослідженнях В. Вернадського, Л. Дунаєвського, О. Паламарчука, Е. Полата, О. Шевельова віисвітлюються питання історії методу проектів та його впровадження у освіту. Проектування як основний вид пізнавальної діяльності школярів розглядав П.Лернер.
Разом з тим, незважаючи на великий обсяг досліджень з проблеми використання проектної технології у навчанні як однієї з модифікацій продуктивного навчання, існують питання, які потребують подальших теоретичних і практичних розробок. Це стосується і такого важливого питання, як використання проектної технології навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів спеціальної школи.
Виклад основного матеріалу. Серед ключових завдань спеціальної школи є не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціально значущих якостей особистості.
Успішність та ефективність реалізації поставлених завдань буде залежати від вибору форм і методів організації корекційно-реабілітаційного та навчально-виховного процесів. В цьому відношенні ефективними і продуктивними стають сучасні інноваційні технології навчання: інтерактивні методи навчання, інформаційні комп’ютерні технології, проектна технологія навчання.
Ряд дослідників розглядають проект як особливий тип інтелектуальної діяльності з перспективною орієнтацією на практично спрямоване дослідження (Г.Ісаєва); самостійний вид діяльності, що передбачає прогнозування, планування, конструювання, моделювання (Л. Забродська, Л. Хоружа, О.Онопрієнко).
У даний час у практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів широко використовуються такі типи навчальних проектів як: дослідницький; інформаційний; творчий; ігровий; практико-орієнтований.
Проте, враховуючи специфіку організації і здійснення навчання дітей з вадами інтелектуального розвитку, використання усіх перелічених типів навчальних проектів у спеціальній школі неможливе. Досвід роботи з дітьми, які мають вади інтелектуального розвитку, дозволяє нам дійти висновку, що найбільш прийнятними для використання у спеціальній школі є інформаційні, ігрові, практико-орієнтовані типи навчальних проектів.
Практики і науковці визначають чотири етапи проектування:
1. початковий (розробка основних ідей, констатація вивченості проблеми, збір і аналіз даних, обґрунтування актуальності, формулювання гіпотези (припущення, що стосується результатів та способів їхнього досягнення);
2. етап розробки (передбачення виконавця (виконавців), формування груп, усвідомлення завдань, планування діяльності, розробка змісту етапів, визначення форм і методів керування і контролю, корекція з боку педагога);
3. етап реалізації проекту (інтегрування й акумулювання всієї інформації з урахуванням теми, мети; підготовка наочно-графічного матеріалу, розробка аудіо-відео ряду проекту: контроль і корекція проміжних результатів, співвіднесення їх з визначеною метою, керівництво, координація роботи учнів);
4. завершення проекту.
Однак, у зв’язку з тим, що у учнів спеціальної школи порушено нормальний розвиток пізнавальних, психічних процесів, знижений рівень сприйняття, пам'яті, словесно-логічного мислення, виконання навчальних проектів на будь-якому етапі викликає значних труднощів і потребує постійного втручання з боку вчителя. У цьому випадку педагогічне керівництво і контроль забезпечують можливість використання проектної методики навчання як засобу активізації навчальної діяльності учнів.
Під активізацією навчально-пізнавальної діяльності розуміють підвищення рівня усвідомленого пізнання об'єктивно-реальних закономірностей у процесі навчання. В ній містяться можливості формування тих рис особистості, які сприятимуть успішній інтеграції і активному включенню у самостійне життя майбутнього випускника спеціальної школи: розвиток пізнавальних інтересів, самостійності, ініціативності, цілеспрямованості, відповідальності, вольових якостей.
Найбільш повно процес активізації відбувається тоді, коли учитель:
 ураховує індивідуальні особливості учнів;
 забезпечує зв’язок проекту з реальним життям;
 робить акцент на вироблення у учнів бажання пізнати нове, цікаве, практично значуще;
 озброює дітей новими знаннями, пов’язаними з практичною діяльністю, уміннями і навичками їх творчого застосування;
 створює ситуацію успіху;
 забезпечує постійний контроль і корекцію на всіх етапах виконання проекту.
Залучення учнів спеціальної школи до проектної роботи сприяє формуванню в них уміння працювати в колективі, розділяти відповідальність, аналізувати результати діяльності, відчувати себе членом команди, розвивати здатність до самооцінки.
Висновок. Отже, у практиці роботи спеціальної школи можливе використання лише окремих типів навчальних проектів: інформаційних, ігрових, практико-орієнтованих.
Для забезпечення ефективності використання проектної методики навчання у спеціальній школі, потрібні певні організаційно-методичні засади, згідно з якими педагог буде скеровувати свою діяльність і пізнавальну діяльність учнів, враховувати індивідуальні особливості інтелектуального розвитку кожної дитини, її потенційні можливості, здатність до самостійного виконання поставлених завдань.
Залучення дітей до активної творчої роботи, створення умов для всебічної реалізації у навчальному процесі здатне забезпечити формування у учнів таких важливих якостей, які стануть основою успішної адаптації і інтеграції у соціальне середовище.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дьоміна О. Метод проектів як засіб розвитку творчої особистості та ефективної співпраці учнів та вчителя. / О.Дьоміна // Англійська мова та література. – 2012. № 3 с. 7-10.
2. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е.С. Полат // Иностр. языки в школе. – 2000. – No 2. – С. 3-10.
3. Коберник О. М. Проектування на уроках трудового навчання /
О.М.Коберник // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – № 4. – С.12-14.

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Технології навчання | Додав: tanyasumy (20.02.2017) | Автор: Скиба Тетяна Юріївна E
Переглядів: 636 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]