Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Методика сучасного уроку » Продуктивний урок


Стаття "ТВОРЧІСТЬ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ"
Проблема дослідження творчості вчителя в школі для дітей зі зниженим зором дуже актуальна. В умовах технологізації та інформатизації освіти розвиваючий результат в навчанні школяра з вадами зору виходить на одне з найперших місць в ієрархії освітніх цінностей. Для успішного вирішення проблеми необхідні умови для реалізації педагогами школи свого творчого потенціалу.
Якщо вчитель активний в творчому пошуку, то продуктивна діяльність, результат якої містить в собі реалізовану здатність працювати новаторські, не змусить довго чекати.
Активне пізнання з метою перетворення педагогічної практики, керівництва розумовою працею школярів зі зниженим зором - все це педагогічна творчість, новаторська діяльність. Вона може проявлятися в творчій обдарованості вчителя (креативності), яка виражається в мотивації і прагненні до досягнення більш високих якісних (конструктивних) результатів як у керівництві розумовою працею яких навчають (прояв комунікативної культури в умовах цілісного педагогічного свідомості), так і в самореалізації професійних здібностей в рамках акме -простору.
Тому творчо працюючий педагог повинен підготувати дитину до творчості у навчальній роботі, розвиваючи її креативність. І якщо будуть отримані позитивні результати, то в них успіх вчителя і його професійна перемога. Спостерігаючи за розумовою працею школярів з вадами зору, визначаючи найбільш благополучні умови для розвитку їх розумових сил і здібностей, педагог знаходить оптимальні засоби для оволодіння новими педагогічними техніками на основі «нових знань для себе» ( Л.Є. Плескач). .
Уміння говорити правильно і виразно, вміння жестом, мімікою, поглядом висловити свої почуття і відносини, вміння керувати своїм психічним станом, бачити себе з боку... Ці вміння об'єднуються в поняття «педагогічна техніка вчителя».
Педагогічна творчість можлива на основі реалізації принципу єдності навчально- виховної та наукової роботи.
Творча праця починається там, де вчитель розглядає свою індивідуальну працю з точки зору колективного переконання, тобто коли він хоче бачити свою справу, свою працю, результати праці кращими, ніж вони є в даний час, коли йому не дає спокою думка: чому його зусилля не приводять до того, до чого вони, здавалося б, повинні привести.
Наукове дослідження свідомості й особистості дитини з вадами зору - одна з головних умов справжньої педагогічної творчості, це початок педагогічної культури. Починайте з психології та дефектології, починайте з проблеми - як я, вчитель і педагог, творю свідомість і, отже, особистість вихованця, формую його цілісну свідомість засобами цілісної педагогічної свідомості.
Важливо знати, що розум, здатний до успішного оволодіння знаннями, кмітливість - це властивість, що може змінюватися, залежно від середовища, в якій перебуває дитина, від характеру навчання, від процесу розумової праці. Завдання вчителя полягає, насамперед, у тому, щоб розвивати розум дитини зі зниженим зором, її розумові процеси, спираючись на принципи інформаційної взаємодії:

- Принцип тезауруса (словника), тобто забезпечення однакового смислового тлумачення термінів, зрозумілого для всіх учасників діалогу мови спілкування;
- Принципу фасцинації (привабливості). Сучасний урок - це незвичайний урок. Лише в таких умовах можна підтримувати високу мотивацію і емоційне забарвлення уроку.

Такий урок можна створити за рахунок наступних умов:
а) особистості вчителя (дуже часто навіть нецікавий матеріал, майстерно пояснюється учителем, добре засвоюється);
б) змісту навчального матеріалу (коли дитині просто подобається зміст даного предмета);
в) методів і прийомів навчання.

Якщо перші два пункти не завжди в нашій владі, то останній - поле творчої діяльності будь-якого викладача. Оволодіння відповідними прийомами, різноманітними техніками допомоги, полегшення навчання стають головними у його роботі.

- Принцип майєвтики (творчої діяльності учнів під керівництвом учителя, співтворчості педагога і школярів) як результат реалізації першого і другого принципів.

У сучасних умовах учитель повинен позбутися комплексу «головної ланки» в передачі знань. Знання як ідеальне утворення не може бути безпосередньо передано одним суб'єктом іншому - воно може бути вироблено суб'єктом у результаті власної активності. Діяльність вчителя, перш за все, спрямоване на розвиток ціннісних орієнтацій суб'єкта, його цілей і мотивів, на творче застосування накопичених знань, здібностей і т.д. Принцип майєвтики успішніше реалізується при обліку наступних умов:
- Самостійності учнів;
- Індивідуальному темпі роботи;
- Отриманні знань (інформації) з різних додаткових джерел;
- Використанні різних педагогічних технологій.

Формування інформаційної культури всіх учасників освітнього процесу є однією з умов реалізації креативних здібностей.
На мій погляд, вирішення проблеми творчості педагога в умовах інформатизації та технологізації освіти полягає в цілеспрямованому взаємодії вчителя та учнів з вадами зору, що одержують задоволення від пізнання та успішної самореалізації.
У сучасних педагогічних технологіях успішно реалізується принцип інформаційної взаємодії, результатом якого є творча самореалізація особистості.
Професіоналізм педагога проявляється в здатності рефлексувати, запитувати себе, самостійно шукати відповіді в умовах динамічної навчальної реальності.
Освітній процес повертається до вчителя різними сторонами, ставить перед ним завдання, вирішення яких вимагає творчої активності, напруження всіх сил, прояви його індивідуальності.
Учитель, розвиваючи творчий потенціал школярів, тим самим розвиває свої творчі здібності.

Список використаної літератури
1. Азарова Л.М. Як розвивати творчу індивідуальність молодших школярів / / Журнал практичного психолога. - 1998. - № 4. - С.83. 2. Батовріна Є. Креативність: данина моді чи необхідність? 10 способів зламати рамки шаблонного мислення / / Управління персоналом. - 2004. - № 20. 3. Бєлкін, А.С. Компетентність. Професіоналізм. Майстерність. [Текст] / А.С. Бєлкін. - Челябінськ, 2004. - 120 с. 4. Богоявленська Д.Б. Психологія творчих здібностей. [Текст]: Учеб. посібник. - М.: Академія, 2005. - 320 с. 5. Богоявленська Д.Б., Богоявленська М.Є. Творча робота - просто стійке словосполучення. / / Педагогіка. - 2008. - № 3. - С.36. 6. Загвязінскій В.І. Педагогічна творчість вчителя [Текст] / В.І. Загвязінскій. - К., 2005. - 253 с. 7. Занков Л.В. Вибрані педагогічні праці [Текст] / Л.В. Занков. - М., 2007. - 377 с. 8. Купрас В.В. Вивчення рівнів сформованості творчого мислення слабозорих учнів початкових класів: Зб. наук. праць: Матеріали першого з’їзду тифлопедагогів (4 – 5 травня 2006 р. м. Харків). – Х., 2006. – Випуск 6. – Ч.1. – С. 186 – 195. 9. Меєрович М.І., Шрагіна Л.І. Технологія творчого мислення: Практичний посібник. - Мінськ.: Харвест, М.: АСТ, 2009. - 432 с. 10. Синьов В.М. Загальні та специфічні закономірності психічного розвитку дитини при нормальному і ушкодженому зорі / В.М. Синьов, Є.П. Синьова // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів та студентів-науковців кафедри тифлопедагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. – Вип. 1.– 2003. - С 1-7.
11. Синьова Є. П. Тифлопсихологія: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 365 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 12. Філіппов Ф.Р. Школа і соціальний розвиток суспільства [Текст] / Ф.Р. Філіппов. - М., 2004. - 160 с. 13. Харламов І.[size=12]Ф. Про педагогічну майстерність, творчість і новаторство / / Педагогіка. 2002.7-8.

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Продуктивний урок | Додав: Ludmila3005 (06.02.2014) | Автор: Муренець Людмила Сергіївна E
Переглядів: 1673 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]