Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Методика сучасного уроку » Продуктивний урок


Продуктивне навчання у навчально-виховному процесі.

Продуктивне  навчання у навчально-виховному процесі.

І. Підласий (Продуктивная педагогика.— М. : Народное образование, 2003) визначає продуктивне навчання таким чином: «Продуктивні — означає необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні, сформовані на належ­ному рівні знання та вміння». Це визначення певною мірою співпадає з ви­могами компетентнісного підходу до навчання. ґ

Термін «продуктивне навчання» відбиває принципову ідею активної, самостійної навчальної діяльності учня.

Продуктивність передбачає забезпечення чіткої націленості на реаль­ний, конкретний, кінцевий продукт, створений учнем у рамках навчально –пізнавальної діяльності підчас опанування предмету.

Досвід багатьох країн (Греція, Данія, Іспанія, Великобританія, Росія та ін.), що входять до мережі продуктивних шкіл, доводить, що освіту мож­на було б переорієнтувати з трансляції знань і контролю їх формального засвоєння на організацію мотивованого, самостійного практично орієн­тованого навчання, результати якого пред'являються в конкретному соціально значимому продукті.

Продуктивне навчання відрізняється від відомих методів і форм на­вчання тим, що до процесу навчально-пізнавальної діяльності додають­ся завдання, що потребують від учнів створення власного значимого про­дукту на підставі знань, якими вони володіють.

Між питанням як методом перевірки знань у традиційній системі на­вчання і навчальним завданням продуктивного навчання існує величез­на відмінність. Суть її в тім, що питання припускає відповідь, яку мож­на знайти, звертаючись до тексту вже відомого знання (Хто? Що? Коли? Навіщо?). Виконання завдання несе в собі алгоритм самостійного пошу­ку інформації на основі трансформації, переносу засвоєних знань і вмінь для вирішення певних проблем, ситуацій тощо.

Навчальне завдання може створювати навчальну ситуацію тоді, коли необхідно знайти відповідь, а засобів для цього не завжди достатньо. Ситуація припускає знаходження способу дії, а не зміну предмета, з яким діє суб'єкт навчання? Таким чином, систематична, з уроку в урок, організація самостійної пізнавальної діяльності учнів на основі таких завдань формує в них актив­ну позицію. Тим самим продуктивне навчання створює умови для діяльнісного підходу до навчання й формування в учнів умінь стверджувати себе через постійну продуктивну діяльність.

Цікавими досягненнями даного методу навчання є те, що центри про­дуктивного навчання, які діють у Санкт-Петербурзі та в інших регіонах Росії, стали ефективними засобами адаптації молоді, особливо груп підліт­ків, які знаходяться у важкій життєвій ситуації. Продуктивні школи ставлять за мету підтримувати учнів старших класів, які відчувають труднощі у на­вчанні або знаходяться за межами школи, тобто не навчаються, але бажа­ють завершити навчання й отримати середню освіту. Переважна більшість із них досягли успіхів і змогли продовжувати освіту і в подальшому.

Продуктивне навчання спрямоване на організацію навчальних занять, які сприяють створенню під керівництвом учителя проблемних ситуацій, й активну самостійну діяльність учнів з їх вирішення, у результаті чого відбувається розвиток розумових здібностей особистості та творче ово­лодіння знаннями, навичками, уміннями. Пізнавальна самостійність уч­нів у навчанні визнається й визначається як готовність особистості до ово­лодіння знаннями своїми силами. А пізнавальна активність полягає в тому, що учень, аналізуючи, порівнюючи, синтезуючи, узагальнюючи та конк­ретизуючи фактичний матеріал, сам шукає та одержує нову інформацію. Розумовий процес — складний процес, який, як правило, починається з виникненням проблеми. Але не всякий пошук пов'язаний із виникнен­ням проблеми. Якщо вчитель дає завдання, указавши, як його виконати, то навіть самостійний пошук не буде рішенням проблеми.

Постановка практичних завдань у якості практично орієнтованого змісту освіти в корені змінює всю справу навчання. Самовизначення сти­мулює мотивацію.

Освітні цілі в продуктивному навчанні — отримання конкретного про­дукту в результаті самостійної предметної діяльності учня згідно із загаль­ними вимогами навчання.

Індивідуальні програми, метод проектів, навчання в ситуації реальної роботи — найважливіші відмінні риси в організації процесу продуктив­ного навчання. Сьогодні наші школи ще не готові до широкого введення продуктивного навчання, але не використати можливості продуктивного навчання було б упущенням.

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Продуктивний урок | Додав: uthitel (04.05.2011)
Переглядів: 16984 | Рейтинг: 2.0/4
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]