Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Вчителю-предметнику » Конспекти уроків всесвітньої історії


урок з всесвітньої історії 10 кл. тема "Росія у 1917 р."
Тема: Росія в 1917 році.
Мета: з’ясувати причини, початок й наслідки Лютневої революції в Росії, висвітлити її перебіг; проаналізувати політику Тимчасового уряду; схарактеризувати політичні підсумки революції; з’ясувати причини приходу до влади більшовиків та наслідки цієї події для демократичного розвитку Росії; розвивати вміння аналізувати, узагальнювати історичний матеріал, працювати з історичними документами, історичною картою; виховувати прагнення жити в демократичній державі, негативне ставлення до тоталітарних й диктаторських режимів.
Поняття і терміни: Тимчасовий уряд, двовладдя, Рада робітничих і солдатських депутатів, більшовизм
Основні дати і події: 23-27 лютого 1917 р. – революційні виступи в Петрограді, початок революції; 2 березня 1917 р. – зречення Миколою ІІ престолу, утворення Тимчасового уряду; 7 листопада(25 жовтня) 1917 р. – Жовтневий переворот, прихід до влади більшовиків
Особистість в історії: Микола ІІ, О.Керенський, В.Ленін(Ульянов)
Обладнання уроку: політична карта світу, атлас, роздавальний матеріал
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь
Очікувані результати
Після уроку учні зможуть:
* аналізувати передумови, причини та хід Російської революції 1917р.;
• показувати на історичній карті місце початку революції (м. Петроград);
• характеризувати політику Тимчасового уряду;
• давати власну оцінку діяльності провідних діячів: Миколи ІІ, О.Керенського, В.Леніна(Ульянова);
• застосовувати та пояснювати терміни:Тимчасовий уряд, двовладдя, Рада робітничих,солдатських і селянських депутатів депутатів, більшовизм

Хід уроку
І. Організаційний момент.
На попередньому уроці учні об’єдналися у 3 домашні групи, в яких були визначені експерти з питань:
1. Причини і початок революції.
2. Падіння монархії.
3. Політика Тимчасового уряду.
4. Жовтневий переворот. Прихід до влади більшовиків.
Учні розміщуються в класі відповідно до домашніх груп.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
Вправа «Мікрофон»
1. Назвіть хронологічні межі Першої світової війни. (1 серпня 1914 – 11 листопада 1918р.)
2. Коли Росія вийшла з війни? Чому? ( 3 березня 1918р. – мирний договір у Брест-Литовському підписав уряд більшовиків, які під гаслом «Негайний мир без анексій і контрибуцій» прийшли до влади в Росії внаслідок державного перевороту)
3. Які наслідки мала Перша світова війна для економічного та політичного розвитку Росії?
Вчитель: На початку 1917 року Російська імперія була охоплена глибокою економічною, соціальною та політичною кризою, яка загрожувала революційним вибухом. Активізувалася діяльність революціонерів і лібералів. Цареві не довіряли генерали. Особливого розмаху набув конфлікт царя з Державною Думою та урядом. За період війни змінилися чотири голови Ради міністрів, шість міністрів внутрішніх справ, чотири військові міністри. У Державній Думі сформувався прогресивний блок (кадети, октябристи, прогресисти), який вимагав створення «уряду довіри». Цар уже не міг, як раніше, правити країною.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Вчитель: Завдяки Лютневій революції Росія опинилася на перехресті історичних доріг, здобувши можливість вибудувати демократичну державу. Однак Росія не змогла скористатися наданим історичним шансом; у результаті було втрачено можливість демократичного розвитку. Чинна влада не отримала підтримки з боку провідних політичних партій. Вона опинилась під прямим ударом крайніх сил – більшовиків.
IV. Оголошення теми уроку та очікуваних результатів.
V. Вивчення нового матеріалу.
Робота з історичними термінами.
Тимчасовий уряд – вищий законодавчий і виконавчий орган державної влади в Росії у період між Лютневою та Жовтневою революціями з 3(16) березня 1917 по 26 жовтня(8 листопада) 1917 р.
Двовладдя – особливість Лютневої революції; перша влада – буржуазно-демократична - була представлена Тимчасовим урядом, його органами на місцях та місцевим самоврядуванням, до якого увійшли представники ліберальних партій кадетів й октябристів; друга влада – революційно-демократична - представлена Радами робітничих і солдатських депутатів, які не були органами державної влади, однак мали підтримку народу і здійснювали контроль за діяльністю уряду, в яких переважали есери і меншовики.
Більшовизм – політична теорія і політична практика радикального крила російського революційного руху, які ґрунтувались на ідеях створеної В. Леніним і Й. Сталіним інтерпретації марксизму.
Проблемне завдання. Підтвердіть або спростуйте висловлювання російського філософа М.Бердяєва: «Революції завжди бувають невдалими; вдалих революцій не буває і бути не може. Вони завжди породжують не те, на що спрямовувались, завжди переходять у свою протилежність»?
Учні працюють в домашніх групах за завданнями інструктивних карток.
Інструктивна картка № 1. Причини і початок революції.
1. Прочитай матеріал підручника П.Полянський Всесвітня історія 10кл. с.133-135.
2. Сформулюй та запиши в зошит причини революції.
3. Підготуй коротку розповідь про причини революції у Росії (2хв.)

Інструктивна картка № 2. Падіння монархії.
1. Прочитай матеріал підручника с. 135-136.
2. Склади хронологічну таблицю « Революційні події у січні-лютому 1917р.».
3. Підготуй розповідь про падіння монархії в Росії (2хв. ).
Інструктивна картка № 3. Політика Тимчасового уряду. Розпад імперії.
1. Прочитай матеріал підручника с. 136-137.
2. Склади таблицю « Зовнішня та внутрішня політика Тимчасового уряду» в зошиті.
3. На історичній карті «Революція та громадянська війна в Росії 1917-1918рр.» (с.141 у підручнику) покажи, де з’явилися національні органи влади. Про що це свідчило?
4. Підготуй коротку розповідь про діяльність Тимчасового уряду, зроби висновок про причини невдач (3 хв. ).

Інструктивна картка № 4. Прихід до влади більшовиків.
1. Прочитай матеріал підручника с.138-140, дай відповіді на запитання протягом 2 хв.
2. Схарактеризуйте політичну ситуацію, що склалася в Росії восени 1917р.
3. Поясніть, чому вплив більшовиків серед народу посилився ( зверніть увагу на гасла більшовиків ).
4. Коли і як більшовики захопили владу?
5. Які перші декрети видали більшовики? Чому?

Об’єднання в експертні групи.
Робота експертних груп відбувається у формі «Круглого столу».
Експертна група № 1(Причини і початок революції).
Що спільного було у причинах революції 1905-1907рр. і Лютневої революції 1917р., у чому їх відмінності?
Експертна група № 2 ( Повалення монархії).
1. Дайте історичну довідку про Миколу ІІ.
2. Проаналізуйте документ. Чим керувався Микола ІІ, підписуючи маніфест на зречення?
3. Чому Микола ІІ порівняно легко зрікся престолу? Коли він пропустив можливість змінити ситуацію в країні?
Експертна група № 3. (Політика Тимчасового уряду. Розпад імперії )
1. Дайте історичну довідку про О. Керенського.
2. Проаналізуйте склад уряду. Чиї інтереси він захищав?
3. Поясніть, як в країні склалося «двовладдя»? Які відносини склалися у Тимчасового уряду з Радами?
4. До якого часу влада мала бути в руках Тимчасового уряду?
5. Через що сталася урядова криза?
6. Прокоментуйте схему «Альтернативи розвитку країни».
Експертна група № 4. ( Прихід до влади більшовиків )
1. Дайте історичну довідку про В. Леніна.
2. Яке значення мав «Декрет про мир» як для Росії так і для інших воюючих держав?
3. Як більшовиками було вирішено питання про владу?
4. Дайте власну оцінку діяльності більшовиків, чи у законний спосіб вони прийшли до влади?
VI. Узагальнення і систематизація знань.
Вирішення проблемного завдання уроку. Вправа «Займи позицію». Аргументуйте свою думку що до підтримки або спростування висловлювання російського філософа М.Бердяєва: «Революції завжди бувають невдалими; вдалих революцій не буває і бути не може. Вони завжди породжують не те, на що спрямовувались, завжди переходять у свою протилежність»?
VII. Підсумки уроку.
Вчитель: Внаслідок Лютневої революції в Росії відбулося падіння монархії, виникла перспектива демократичного розвитку країни, активізувався національно-визвольний рух серед народів Російської імперії, відбувся розпад імперії . Але Росія зійшла зі шляху демократичного розвитку, владу в країні захопили більшовики.
Виставлення оцінок за урок.
VIII. Інструктаж з виконання домашнього завдання.
1). Дочитати матеріал підручника
на с.140-144, с.144 з. 6 і 8 усно.
2). Творче завдання: напиши твір есе
на тему «Мій сценарій розвитку подій
в Росії після Лютневої революції».
3). Робота в домашніх групах:
1. Громадянська війна в Росії: причини, найголовніші події.
2. Доба «воєнного комунізму».
3. Нова економічна політика.
4. Утворення СРСР.

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Конспекти уроків всесвітньої історії | Додав: nochkalarisa (08.11.2014)
Переглядів: 3459 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]