Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Вчителю-предметнику » Конспекти уроків української мови та літератури


Загадка як вид усної народнї творчості. Види загадок.
Конспект уроку з української літератури в 5 класі за темою
«Загадка як вид усної народної творчості. Види загадок»

Автор: Сташевська Ірина Євгенівна, учитель української мови та літератури
Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №106 Донецької міської ради
Донецької області

Мета: познайомити учнів із фольклорним жанром загадки, видами загадок,
способами їх складання; розвивати допитливість, спостережливість,
кмітливість, логічне мислення, творчі здібності під час самостійного
складання загадок; виховувати повагу до народної мудрості, що
відображена в загадках.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: презентація, схема «Художня форма загадок», малюнки із
зображенням тварин.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
Ось і пролунав дзвінок.
Треба починати нам урок.
Все готуємо швиденько
І сідаємо рівненько.
ІІ. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація.
- Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитися зі світом мудрості й фантазії
українського народу, що відобразився у фольклорних творах. Мудрість
нашого народу підкреслюють цікаві міфи, легенди, казки, які нещодавно
кликали нас у мандри, вчили бути добрими, сміливими, мудрими.
- Чи знаєте ви, як раніше перевіряли на мудрість? А відповідь проста: робили
Це за допомогою загадок, зовсім невеличких творів, але уявіть, яких
непростих, якщо ними перевіряли на мудрість.
На сьогоднішньому уроці ми потрапимо з вами у світ загадок, визначимо, як
побудована загадка, на які теми раніше складали загадки, відгадаємо багато
загадок, перевіривши себе на мудрість, і навіть побудемо в ролі творців-
мудреців – спробуємо придумати свої загадки.
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
- Жанр загадки не є для вас зовсім новим. Загадки ви знаєте і любите відгадувати ще з дитячого садка. Зустрічалися з жанром загадки вже й на уроках літератури. Пригадайте, коли? (Загадки відгадувала Маруся з народної казки «Мудра дівчина»).
- Так. Недаремно вона має таку назву, адже проста сільська дівчина відгадала всі панські загадки, виявивши розум, кмітливість, винахідливість.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Розповідь вчителя.
- Згодом загадки втратили свою роль перевірки на мудрість і стали
використовуватися як один із видів культурних розваг на весіллях,
вечорницях, хрестинах. Після пісень, веселих жартів люди загадували один
одному загадки. У наш час цей жанр фольклору також популярний у
народі. Існують не тільки давні, а й нові загадки, що створюють наші
сучасники.
Український поет Дмитро Білоус навіть придумав вірш-загадку про
загадку.
Послухайте його уважно і подумайте, що представляє собою загадка , як
вона побудована?
Я вам нею натякаю,
нею думать спонукаю,
щоб кмітливий врахував,
що я нею приховав,
вас морочачи навмисне,
і тоді відгадка зблисне.
(Учні висловлюють свої припущення щодо змісту загадок, їх будови: у
загадках
приховується певний предмет, натякається на нього, застосувавши
кмітливість, треба знайти відгадку).
2. Читання визначення загадки за підручником. Виписування
визначення в зошити.
Загадка – влучне, образне запитання, в якому натякається на відповідь, або
прихований опис предметів і явищ, який потребує відповіді.
3. Доповнення вчителя про метафору в загадках.
- Таким чином, у загадках специфічно описується предмет, явище, які треба
розгадати через ознаки інших, подібних або протилежних. Такий опис
називається метафоричним.
Наприклад, наш народ придумав такий метафоричний опис риби в загадці:
«Їхала пані в срібнім жупані, а на тім жупані – латка на латці».
4. Робота за схемою «Художня форма загадок».
- Які художні форми може мати загадка? Наведіть приклади.
- За допомогою якого художнього засобу створюється метафоричний опис?
- Як ви розумієте прямий опис у загадці?
- Яка художня форма загадки, на вашу думку, є найцікавішою?
5. Відгадування загадок за підручником.
- Яка із загадок вам сподобалася найбільше? Чому?
- Яку художню форму мають загадки? Даючи відповідь, звертайтесь до
схеми «Художня форма загадок».
6. Відгадування математичних загадок.
Несподіванка на уроці – лист від пані Математики.
- А тепер відгадайте мою загадку:
Цариця цифр, знаків, чисел я,
А звуся просто ... математика.
- Діти, в моїх руках – лист від пані Математики, яку вже давно величають
царицею наук. Прочитаймо, що вона нам пише.

Доброго дня, дорогі п’ятикласники!
Я вже давно знаю, що на уроках літератури ви вивчаєте цікаві фольклорні твори: казки, легенди, загадки. Мені особливо подобаються загадки, адже вони розвивають в людині допитливість, спостережливість, кмітливість. Тому я придумала і свої, математичні загадки, які з великим задоволенням надсилаю вам для розгадування.Їхній зміст пов’язаний із числами, математичними діями та величинами:часом, вагою, довжиною, об’ємом. Відгадки в моїх загадках – це, безперечно, числа. Сподіваюся, що ви вдало розгадаєте їх, добре помисливши і виявивши спостережливість та кмітливість.
Бажаю вам успіхів!
До побачення!
Пані Математика.
Об’єднання учнів у групи для відгадування математичних загадок.
- Діти, щоб легше було відгадати математичні загадки, об’єднаймося у групи.
(Учні за розрахунком об’єднуються у 3 – 4 групи).
Учитель роздає кожній групі аркуші з математичними загадками, на
розгадування однієї загадки відводить хвилину.

Математичні загадки
1 загадка. Оленка живе в будинку з татом, мамою, сестрою, одним
песиком, двома котиками, двома папужками, чотирма рибками. Скільки
мають ніг усі вони разом?(Разом 24:Оленка має дві ноги, тато – дві ноги,
мама – дві ноги, сестра – дві ноги, один песик – чотири ноги, два котики –
вісім ніг, два папужки – чотири ноги).
2 загадка. Скільки місяців у році містять 30 днів? (11: у році є 12 місяців.
Лише один із них містить менше, ніж 30 днів. Це місяць – лютий).
3 загадка. Данило хоче наповнити водою з річки бочку, в яку вміщується 4
відра води. За кожен похід від річки до бочки він несе одне повне відро. Але
по дорозі він розхлюпує половину води. Скільки походів від річки до бочки
йому треба зробити?(8: за два походи до річки Данило зможе принести
лише одне відро води. Для того, щоб наповнити всю бочку, йому треба вісім
разів піти до річки).
4 загадка. Яка найменша можлива кількість дітей у сім’ї Тараса, якщо
відомо, що кожен із дітей має принаймні одного брата і одну сестру? (Разом
у сім’ї принаймні 4 дітей: дівчинка повинна мати сестру, отже, їх
принаймні двоє; а хлопець повинен мати брата, отже, їх теж щонайменше
двоє).
- І математичні загадки зуміли разом відгадати! Молодці!

V. Творча робота у групах – складання загадок.
- Діти, давайте спробуємо придумати свої загадки.
Учитель роздає кожній із чотирьох груп завдання на картках.

1 група
1. Придумайте загадку, використавши такі метафори:
Очі – дві зірки, брови – два серпи, знаходяться – сяють.
2. Запишіть її в зошит, правильно оформивши.
2 група
1. Придумайте загадку, використавши такі метафори:
Крейда – білий зайчик, дошка – чорне поле, пише – скаче.
2. Запишіть її в зошит, правильно оформивши.
3 група
1. Придумайте загадку, використавши такі метафори:
Місяць-молодик – золотий серп, нічне небо – темний луг, знаходитися –
загубитися.
2. Запишіть її в зошит, правильно оформивши.
4 група
1. Придумайте загадку, використавши такі метафори:
Небо – синій килим, зорі – жовті зерна, знаходяться – посіяні.
2 .Запишіть її в зошит, правильно оформивши.
Після виконання творчої роботи кожна група знайомить із складеню загадкою.

VІ. Підсумок уроку.
1.Бесіда.
- Який твір називається загадкою?
- Який художній засіб лежить в основі загадки?
- Яку художню форму можуть мати загадки?
- На які теми складали загадки?
- Які якості допомагають людям придумувати ці твори?
- Які здібності треба виявляти під час розгадування загадок?
- Яка загадка вам сподобалася найбільше? Чому?
- Чим математичні загадки відрізняються від фольклорних? А чим вони
схожі?
2. Заключне слово вчителя.
- Молодці, діти! Сьогодні ви багато дізналися про загадки, їх художню
форму, вчилися самостійно складати ці мудрі твори. На цьому наше
знайомство із загадками не завершується, бо ми будемо ще вивчати й
літературні загадки, створені Л. Глібовим та іншими письменниками.
Продовжите роботу над загадками і вдома.
VІ. Домашнє завдання.
Обов’язкове:
Вивчити напам’ять кілька загадок.
За бажанням:
Придумати різними способами загадки «Шкільне приладдя», «Тварини»,
«Квіти».


Література
1. Білоус Д. Г. Диво калинове; Чари барвінкові: Вірші: Для мол. та серед.
шк. віку. – К., 1994. – 205 с.
2. Добосевич А. С., Добосевич М. С., Кокорузь Р. Є., Трущак Х. Р. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру – 2005»: Інформаційний вісник. – Львів – 2005. – 67 с.
3. Лукавенко Т. В. – Українська література: Різнорівневі завдання. 5 клас – Харків. – 2004. – 80 с.

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Конспекти уроків української мови та літератури | Додав: STAS (23.12.2013) | Автор: Сташевська Ірина Євгенівна E
Переглядів: 5915 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]