Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Вчителю-предметнику » Конспекти уроків української мови та літератури


9 клас. Складносурядне речення
Урок №1
Тема. Складне речення і його ознаки. Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.
Мета: повторити відомості про складне речення, його будову, засоби зв’язку, інтонаційну завершеність; сформувати поняття про структурні відмінності простих і складних речень, сурядний, підрядний і безсполучниковий зв'язок між частинами складного речення; розвивати вміння і навички знаходити в тексті складні речення, визначати засоби зв’язку в них, члени речення, будувати власне висловлювання, використовуючи складні речення; виховувати культуру мовлення, повагу до історичного минулого, яскравих представників української культури, до традицій, звичаїв українського народу.
Соціокультурна змістова лінія: я і національна історія та культура.
Внутрішньопредметні зв’язки
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, крилатих висловів, що мають будову складних речень.
Культура мовлення і стилістика: інтонація складного речення, синоніміка складного і простого речень.
Текст(риторичний аспект): використання складних речень у різних стилях мовлення.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань(формування мовної компетенції).
Обладнання: підручник (С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова), мультимедійна презентація, словники, навчальні посібники, картки.
Форми і методи роботи: індивідуальна робота з картками, «Атака на учня», «Що я знаю – про що дізнаюся – що хочу дізнатися», спостереження над мовним матеріалом, дослідження-пояснення, робота в групах, робота з текстом, творче конструювання, «Мікрофон».


Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання:
*пояснення вправи (з підручника);
* індивідуальна робота з картками
Картка №1
Переписати текст, поставити пропущені розділові знаки. Виконати синтаксичний розбір речення (на вибір).
Під час війни з турками в 1806-1807 рр. І. Котляревський брав участь у боях під Бендерами та Ізмаїлом. Коли І. Котляревському довелося переправлятися через Дунай, везли його човном козаки-запорожці може ті що оселилися за Дунаєм після зруйнування Запорозької Січі. Козаки розмовляли з ним і почувши його прізвище запитали[l]
Чи не той це Котляревський що написав "Енеїду"?
І. Котляревський посміхнувся і сказав
Той самий.
Запорожці дуже зраділи
Так це ти батьку наш рідний? Іди батьку до нас ми тебе зробимо кошовим.
Картка №2
Переписати текст, поставити пропущені розділові знаки. Виконати фонетичний розбір виділеного слова.
Знайомство читачів із "Енеїдою"
Написавши "Енеїду" І. Котляревський не думав її видавати. Він тільки давав читати й переписувати текст своїм знайомим. Твір швидко розійшовся у багатьох переписаних примірниках. Один із них потрапив до конотопського шляхтича Максима Парпури. Той почув, що автор кудись надовго виїхав, і видав "Енеїду" в Петербурзі у 1798 році власним коштом.
І. Котляревський дуже образився на нього називав "Мацапурою". А той у 1808 році без дозволу автора знову видав "Енеїду". Тоді вже й Іван Котляревський випустив у 1809 році нове виправлене видання.
Отже Парпура зробив велику справу познайомив громадськість із видатним твором уславив ім'я І. Котляревського нарешті змусив його видати поему в авторському оригіналі.
Картка №3
Побудувати речення з прямою мовою, поставити розділові знаки. Виконати морфологічний розбір виділеного слова.
І.П. Котляревський і сильні світу цього
1817 року імператор Олександр І відвідав Полтаву. Серед оглянутих високою особою закладів був і Будинок виховання дітей бідних дворян, який очолював І.П.Котляревський. За сумлінну службу Івана Петровича нагородили чином майора діамантовим перснем та пенсіоном по 500 крб. на рік крім одержуваної платні. Три високі відзнаки одна за одною.
Розповідали що імператор звертаючись до Котляревського особисто хотів дати йому чин колезького асесора але поет рішуче відповів що ніколи не розлучиться з воєнним мундиром. Олександр І прихильно усміхнувся і наказав надати йому чин майора.
І.П. Котляревський був у дружніх стосунках із полтавським генерал-губернатором М.Г. Рєпніним відомим меценатом міністром внутрішніх справ графом В.П. Кочубеєм. Коли останній приїжджав у Диканьку, він обов'язково запрошував І.П. Котляревського і ласкаво приймав його.
І.П. Котляревський був відомий як людина виняткової порядності й честі. Серед моральних чеснот це він ставив на найвищий щабель. Очевидно з огляду на це син останнього українського гетьмана Андрій Кирилович Розумовський через довірену особу (колезького радника І.Левенця) доручив вирішення своїх майнових справ саме І. Котляревському.

ІІІ. Актуалізація і корекція опорних знань
1. «Атака на учня»
1. Що вивчає синтаксис?
2. Складне речення – це…
3. Чому речення називається складним?
4. Як пов’язані між собою його частини?
5. Який зв'язок інтонаційний, який сполучниковий?
6. Сполучник – це…
7. Яка різниця між сполучниками сурядності та підрядності?
8. Для чого в мовленні використовуються складні речення?

IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Настановчо-мотиваційний етап

1. Робота з таблицею (очікувані результати)

Що я знаю? Про що дізнаюся? Що хочу дізнатися?


V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу
1. Спостереження над мовним матеріалом (підручник – с. 48-50). Мультимедійна презентація:
• ознайомлення учнів із теоретичним матеріалом;
Слайд 1


Слайд 2


Слайд 3

• підсумкове повідомлення на лінгвістичну тему за планом (записаний на дошці)
План
1.Складне речення.
2. Відмінність між складним і простим реченнями.
3. Складне сполучникове речення.
4. Складне безсполучникове речення.
5. Види складного сполучникового речення.
6. Сполучники сурядності.
7. Сполучники підрядності.
8. Основні ознаки складного речення.

VІ. Виконання системи завдань і вправ творчого характеру
1. Дослідження-пояснення. Записати текст, пояснити орфограми(пунктограми), назвати будову речень, стиль і тип мовлення тесту.
Іван Котляревський – український поет, драматург, зачинатель сучасної української літератури, громадський діяч, він підтримував зв'язки з декабристами. Його поема «Енеїда» (1798р.) стала першим в українській літературі твором, який був написаний народною мовою.
Творчість І. Котляревського має основоположне значення в історії становлення нової української літературної мови, бо в умовах занепаду всіх різновидів староукраїнської писемної мови його поема «Енеїда», п'єси «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник», написані на основі живого усного мовлення народу, започаткували новий етап формування літературної мови.

2. Вибірково-пошукова робота в групах із підручником. Виписати складні речення, назвати засоби зв’язку, підкреслити в них члени речення.
1 – Вправа 72. Прочитайте. Випишіть складні речення. Поясніть свій вибір.
У 1990 році в Переяславі-Хмельницькому відкрився музей народних обрядів і звичаїв. Хронологічні рамки експозиції охоплюють час від кам'яного віку до наших днів. Тут можна дізнатися, як у сиву давнину святкували Новий рік і Великдень, як відзначався день Святого Юрія, коли вперше навесні виганяли худобу в поле, які магічні дії «впливали» на сходи та визрівання хлібів. Крім численних фольклорних записів, у музей зібрано старовинні знаряддя праці та прикраси, одяг та ікони, музичні інструменти та вироби народних ремесел.

2 – Вправа 73(2). Спишіть текст. Знайдіть складні речення. Підкресліть граматичні основи в частинах складного речення.

Сонце низенько
Сонце низенько, вечір близенько —
Спішу до тебе, лечу до тебе,
Моє серденько!
Ти обіцялась мене вік любити,
Ні з ким не знаться і всіх цураться,
А для мене жити!
Серденько моє, колись ми двоє
Любились вірно, чесно, примірно
І жили в покої.
Ой, як я прийду, тебе не застану, —
Згорну рученьки, згорну біленькі
Та й не жив я стану!

3 – Вправа 74. Прочитайте. Випишіть складні сполучникові речення. Назвіть засоби зв'язку між частинами виписаних речень.

Найдавніша ткацька майстерня
У селі Жванець на Хмельниччині біля Кам'янця-Подільського археологи знайшли ділянку доби трипільської культури (3500-1700 рр. до н. е.), де, за їхніми твердженнями, стояв ткацький верстат. На основі розкопаних там же фрагментів знарядь праці дослідники дійшли висновку, що первісний верстат був прямокутної форми. Він подібний до вертикальної рами, бокові ставиці якої захоплювали нитки основи, що звисали додолу. Для їх натягування та зручності переплітання внизу прив'язувалися кам'яні чи глиняні важки (3 «Книги рекордів України»).

3. Представлення роботи в групах

4. Робота з текстом. Вправи 77-78, 80:
* виразне читання, визначення мікротем, основної думки текстів вправ;
* усний аналіз простих ускладнених і складних речень за схемою:
* мета висловлювання речення;
* ускладнення в реченні(якщо є);
*засоби зв’язку між частинами речення.

Вправа 77. Прочитайте текст. Скільки мікротем можна виділити в ньому? Яка основна думка цього тексту?

Слова «професіонал, професіоналізм» походять з латинської мови, у якій «професія» означає «заняття». Отже, професія — це рід занять, що потребують певних знань, умінь, навичок. А особу, яка постійно займається цією діяльністю, виконує певні функції в цьому занятті, називають спеціалістом, професіоналом, фахівцем.
Саме професіоналізм ставить людину як істоту на найвищий щабель цінностей у матеріальному світі. Саме професіоналізм, якщо він спрямований на творення, а не руйнацію, духовно збагачує людину. І саме професіоналізм робить людей серед собі подібних — відомими, видатними, знаними, визначними, геніальними.
Ще Аристотель сказав, що краще досконало зробити невелику частину роботи, ніж зробити погано в десять разів більше. Ця, без сумніву, правильна думка стосується будь-якої роботи. Що ж до професіоналізму, то його межі значно ширші. Нерідко опанування професією потребує від людини знань, умінь і навичок, почерпнутих з інших сфер діяльності. Та вони не приходять одразу. На оволодіння ними потрібні місяці, а то й роки сумлінної праці.
Водночас треба бути готовими до того, що набуті сьогодні знання чи навички завтра можуть виявитися недостатніми. Учитися впродовж усього життя — це не данина моді, а нагальна потреба кожної людини, якщо вона хоче й надалі мати статус професіонала у своїй справі.
Сьогодні, скажімо, велике значення має вміння людини адаптуватися, перебудовуватися, бути мобільною. Підвищення кваліфікації, уміння, так би мовити, «ловити на льоту» подих змін, усе нове і корисне для роботи з кожним роком набуватиме все більшого значення. Адже нині, у зв'язку з тим, що на ринок прийшов приватний роботодавець, людину вже не братимуть «на посаду», як це було за часів так званої планової економіки, а добиратимуть тих, хто вміє на високому професійному рівні робити свою справу. Мав рацію давньоримський драматург Теренцій, кажучи: «Коли двоє роблять одне й те саме, виходить не одне й те саме...»
(За П. Таланчуком).

Вправа 78. Прочитайте текст-інформацію.
Диджей на радіо — ведучий музично-інформаційного блоку, який поєднує функції власне ведучого та оператора ефіру. На різних станціях коло обов'язків диджея може суттєво різнитися. На програмових музичних станціях його функції зведено до ненав'язливих коментарів між піснями та рекламою, а на станціях інших типів диджей може виконувати роль редактора ефіру.
Фрилансер — вільнонайманець, який сам шукає для себе проекти, може одночасно працювати на декілька фірм. В Україні фрилансерами переважно називають людей, що виконують будь-які завдання через мережу Інтернет. Це робота в таких сферах діяльності, як журналістика, програмування, графічний дизайн, переклад, консультування.
Промоутер — спеціаліст, який сприяє просуванню вироблюваного фірмою товару на ринку, організовує виставки, презентації; працює з незнайомими людьми. Завжди привітний, уважний, промоутер повинен бути в уніформі, незалежно від погоди (За матеріалами Інтернету).

ІІ. Розберіть кожне складне речення за зразком.
Зразок. Промоутер одягає уніформу і перестає бути студентом Василенком, бо він стає обличчям компанії N. — Складне, сполучникове, складнопідрядне.

Вправа 80. Прочитайте тексти. Поміркуйте, чи існує зв'язок між професіоналізмом і культурою вчинків. Відповідь обґрунтуйте.
Культура вчинку
Культура мови тісно пов'язана з культурою вчинку. Правильно говорити й писати — цього замало. Треба правильно діяти. Поведінка кожної особи вдома, у громадських місцях, на роботі, у навчальному закладі виявляє рівень культури суспільства взагалі. Для підтвердження цієї думки вчитайтесь у вірш С. Павленка.
Що сталося?
Завила сирена: «Дорогу! Дорогу!» —
Летить через місто «Швидка допомога».
В очах перехожих — тривога і шок: —
Ой, де це що сталось?..
— Нічого страшного:
Машиною мчить у дитячий садок
Водій — щоб додому забрати малого.

VІІ. Систематизація й узагальнення знань
1. Творче конструювання. Скласти текст, використовуючи різні за будовою речення, на тему «На тернистих шляхах нації»
2. Аналіз складених текстів за схемою:
• висвітлення теми;
• розкриття основної думки тексту;
• стиль мовлення;
• тип мовлення;
• мовні засоби;
• будова речень.

3. «Мікрофон». Дати відповіді на запитання (план)

VІІІ. Підсумок уроку. Рефлексія

1. Заповнення таблиці (очікувані результати)
2. Оцінювання навчальної діяльності

ІХ. Домашнє завдання
1. § 8, впр. 73(3); 79(1); 81(2) (на вибір).

Урок №2
Тема. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому.
Мета: поглибити знання про складне речення, його будову, засоби зв’язку, інтонаційну завершеність; ознайомити з поняттям про складносурядне речення, його будову і засоби зв’язку; розвивати вміння і навички знаходити в тексті складносурядні речення, визначати засоби зв’язку в них, члени речення, будувати власне висловлювання, використовуючи складносурядні речення; виховувати культуру мовлення, повагу до традицій, звичаїв українського народу, доброчинність, милосердя.
Соціокультурна змістова лінія: я і національна історія та культура.
Внутрішньопредметні зв’язки
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, крилатих висловів, що мають будову складних речень.
Культура мовлення і стилістика: інтонація складного речення, синоніміка складного і простого речень.
Текст(риторичний аспект): використання складних речень у різних стилях мовлення.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань(формування мовної компетенції).
Обладнання: підручник, мультимедійна презентація, словники, навчальні посібники, картки.
Форми і методи роботи: індивідуальна робота з картками, «Атака на учня», «Що я знаю – про що дізнаюся – що хочу дізнатися», лінгвістичне дослідження, дослідження-відновлення, робота в групах, комунікативний практикум, творча робота, «Мікрофон».


Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання:
*пояснення вправи (з підручника);
* індивідуальна робота з картками
Картка №1
Виписати складні речення, підкреслити граматичні основи.
Сучасне людство, як і ми, українці, потерпає через відсутність сенсу життя. Людина здатна подолати будь-які труднощі, якщо вірить, що її дії мають зміст.
Мас-медіа нині демонструють нам такі сенси життя: отримати побільше чуттєвих насолод, побільше матеріальних статків, грошей; мати високий соціальний статус, владу.
Думка, що, маючи це, станемо щасливими, є ілюзією. А рухатися треба тільки за щастям. Цікавою і повчальною є така статистика: за останні 30-40 років у США матеріальний рівень життя зріс удвічі, проте задоволеність життям, навпаки, різко зменшилася.
Підтвердженням цього є зростання депресивних і невротичних станів, суїцидів серед їхнього населення. Як відомо, численність американців із надмірною вагою невпинно зростає, тобто люди не знаходять інших насолод, крім харчових (Із газети).
Картка №2
Дібрати заголовок до тексту. Визначити стиль мовлення. Виписати складні речення, підкреслити граматичні основи.
Синдром безцільності існування переживають багато людей. Коли закінчуються найближчі цілі, то виникає або пустота, вакуум, який треба заповнити, або настає життя, як у сні.
Найперше потрібно визначити сенси свого буття, заради яких варто існувати.
Відомий австрійський психолог Віктор Франкл, автор книги "Людина в пошуках сенсу", виявив, що в нелюдських умовах фашистських концтаборів виживали ті, які знаходили в собі сенс вижити: хтось хотів побачити дружину і дітей, хтось хотів подивитися, як розрісся його виноградник.
Чи вміємо ставити собі мету? Алан Уолш сказав: "Якщо ви лізете за щастям по драбині успіху, то навіть, коли ви долізете доверху, може виявитися, що драбина стояла не біля тієї стіни"(З газети).

Картка №3
Продовжити текст, використовуючи складні сполучникові та безсполучникові речення. Підкреслити в реченнях граматичні основи та засоби зв’язку.
Більшість людей не знають, чого хочуть. Натомість добре розуміють – те, що вони мають – не те, що вони хочуть. Відсутність мети можна порівняти з кораблем, якого не прийме жодний порт, якщо він не знає, куди пливти.
Мета – це образ бажаного майбутнього. Часто ми одночасно обираємо дві протилежні мети. Наприклад, хочемо бути стрункими і не обмежувати себе в їжі; бути успішними і обережними. Хіба це можливо?
Більшість українців живе на рівні короткочасних потреб, які визначають мету. Як правило, лише матеріальних: задовольнили і "заснули".
На довготривалій дистанції нами керують переконання, які відповідають на запитання: чому? Це чому пояснює, яким є "Я", яким є навколишній світ та інші (З газети).

Картка №4
Виписати складні речення, визначити слова із орфограмами, пояснити їх.
Сенс життя – це пізнання і творення. Щасливою є та людина, яка прокидається переповненою задумами, що навіть забуває поснідати. Великим щастям є знайти своє покликання, свою місію.
Визначити її не складно. Запитайте себе: якою справою хотіли б займатися навіть тоді, коли б за дозвіл це робити ви погодилися заплатити?
У спадок від своїх батьків ми часто отримуємо невдалі моделі успіху. Це такі: будь кращим, будь сильним, поспішай, старайся, радуй мене.
Бути кращим неможливо, бо завжди знайдеться хтось кращий. Бути сильним – "чудовий" спосіб отримати інфаркт або інсульт, бо ще Авіценна казав, що невиплакані сльози руйнують внутрішні органи (З газети).

ІІІ. Актуалізація і корекція опорних знань
2. «Атака на учня»
1. Що вивчає синтаксис?
2.Складне речення – це…
3.Чому речення називається складним?
4.Як пов’язані між собою його частини?
5.Який зв'язок інтонаційний, який – сполучниковий?
6.Сполучник – це…
7.Яка різниця між сполучниками сурядності та підрядності?
8.Для чого в мовленні використовуються складні речення?
9. Відмінність між складним і простим реченнями.
10. Складне сполучникове речення.
11. Складне безсполучникове речення.
12. Види складного сполучникового речення.
13. Сполучники сурядності.
14. Сполучники підрядності.
15. Основні ознаки складного речення.

IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Настановчо-мотиваційний етап

1. Робота з таблицею (очікувані результати)

Що я знаю? Про що дізнаюся? Що хочу дізнатися?


V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

1. Лінгвістичне дослідження. Мультимедійна презентація:
• ознайомлення учнів із теоретичним матеріалом (с.56);
• складання питань про ССР із використанням презентації

Слайд 1

Слайд 2Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

2. Коментар учителя

Складносурядне речення (ССР)
• граматично незалежні частини пов’язані за змістом, сполучниками сурядності й інтонацією: А літо йде полями і гаями, і вітер віє, і цвіте блакить (А.Малишко);
• частини можуть бути двоскладними й односкладними, поширеними і непоширеними, повними і неповними, ускладненими і неускладненими

ССР – 2 або кілька ГО, сполучники сурядності, інтонація

Сурядні сполучники є засобами зв’язку:
• єднальні: і(й), та(=і), і…і, ні…ні, ані, як…так і, ще й, не тільки… а й(не лише… а й), також, причому, притому;
• протиставні: а, але, та(=але), однак, зате, проте;
• розділові: або, чи, або…або, чи…чи, то…то, хоч…хоч, чи то…чи то, не то… не то

3. Пунктуаційний практикум. Записати речення, визначити серед них ССР, вказати засоби зв’язку і ГО.
Життя складається не лише з накопичення і споживання, а й духовного осмислення сенсу буття.
Дитинство – це радісне пізнання світу, а юність – соціалізація. Дорослий вік – пошук і реалізація свого покликання, також він – час набуття досвіду кожним із нас.
Зрілість – повернення до самого себе і зустріч зі своїм "Я", причому вона – перехід на вищий рівень – рівень "свідка", однак він вже не оцінює і не осуджує.
Немає проклятої грози, а є просто дощ. Немає снігу, брудного і сірого, а є просто сніг. Ми починаємо розуміти свої "світлі і темні" сторони.
Знаходження сенсу життя зараз актуальне для людства. Сенс – це особистісне розуміння будь-якого явища, а сучасна криза – це криза нашого розуміння життя.
Так жити стає дедалі нецікаво, прісно, але сенс знаходиться всередині нас. Його потрібно тільки відкрити, знайти, усвідомити. Ми є частинкою людства, космосу, то для чого тут з'явилися...
Сенс життя відкривається нам як дивовижний райський сад, і ми можемо зробити все бажане і можливе у ньому!(З газети)

VІ. Виконання системи завдань і вправ творчого характеру
1. Робота з підручником у парі
• Вправа 85. Спишіть. Доведіть, що записані речення складні. Випишіть сполучники, які зв'язують частини складних речень.

1. Після довгої тиші раптом зірвалася велика буря, а тоді пішов дощ
(Є. Чикаленко). 2. У безсніжну зиму та весною цілинний степ зеленів, як рута, а вже в червні ставав бурим, аж жовтим, наче піщана пустиня
(Є. Чикаленко). 3. Старник весною випалювали, бо гострі остюки з ковили набиваються вівцям у вовну і навіть ранять тіло (Є. Чикаленко). 4. Під час лютих осінніх штормів на Чаїному знаходять собі пристановище рибалки, а з весни узбережні пасічники вивозять туди свої пасіки (О. Гончар). 5. Сині потоки лилися, і Ташань кипіла під вітром
(Г. Тютюнник). 6. Реве Дніпро, й лани широкополі медами пахнуть, колосом шумлять (М. Зеров).
• Вправа 87. Прочитайте. Випишіть складносурядні речення.

Волонтерський рух
Раніше волонтерами в деяких європейських країнах називали людей, які добровільно йшли на військову службу. З латинської це слово буквально перекладається як «доброволець». Сьогодні волонтери надають безоплатну допомогу тільки за власним бажанням усім тим, хто потребує їхньої підтримки.
Одні волонтери організовують дозвілля молоді, пропагують здоровий спосіб життя, допомагають подолати негативні явища в молодіжному середовищі, а інші працюють у таборах біженців, доглядають за інвалідами, людьми похилого віку. Скрізь у світі є такі проблеми, як бідність, насильство, наркотична залежність, ВІЛ/СНІД, забруднення навколишнього середовища, і добровільні помічники використовують свій досвід, знання, уміння й особисті контакти для подолання цих бід.
Волонтерський рух підтримують не лише громадські організації. Держава також надає волонтерам певну допомогу. Так, в Україні 2006 року було вперше проведено Всеукраїнський конгрес «Волонтер року», причому головна його мета — долучити до волонтерського руху якомога більше молоді. Адже сьогодні в нашій державі зароджується суспільство, яке має базуватися на принципах свободи, творчості та гу
2. Представлення виконаної роботи
3. Дослідження-відновлення (вправа 88). Розгадайте ребуси (а-є), запишіть відповіді. Доповніть ними подані нижче словосполучення, що позначають риси, притаманні волонтерам. Запишіть словосполучення в стовпчик.

... за своє рішення та вчинки; ... погляд на життя ;... і співчуття до скривджених долею; ... прав дитини; ... на перемогу; ... бути потрібним людям; ... спосіб життя; ... спілкування.
4. Творча робота (вправа 89). Напишіть творче продовження тексту, давши відповіді на запитання, поставлені в останніх реченнях.
Футбольні фанати... Сьогодні без них важко уявити футбольний матч. Завжди невгамовні, вони заповнюють найдешевші сектори стадіону і з усіх сил намагаються підтримати свою команду.
Футбольний рух фанатів дуже різний, і ставлення до нього теж неоднозначне. Похід на футбольний матч, де чимало фанатів, може мати не передбачувані наслідки. Більшість футбольних уболівальників — це люди, які просто обожнюють спорт, але є й інші...
Хтось вивчає історію своєї улюбленої команди, спортивну статистику, цікавиться новими методиками тренувань, а для когось головне — протистояти вболівальникам команд-суперників. Це протистояння часто виливається в агресивні дії, а від того програє власне футбол.
Футбольний рух фанатів має глобальний характер. Найагресивнішими серед них вважають англійських футбольних хуліганів. Прикро, коли спортивні події супроводжуються бійками, а іноді — навіть загибеллю людей. Потерпають від такого перебігу подій і команди. Керівництво футбольних ліг іноді змушене вдаватися до дискваліфікації футбольних команд за хуліганські вчинки їхніх фанатів.
Футбол — гра емоційна, і вона закономірно пов'язана з бурхливим виявом почуттів. Захоплення, радість, розчарування, обурення, відчуття щастя перемоги та невтішні сльози поразки... А звідки тоді агресія? Звідки стільки ненависті, адже здебільшого у фангрупах молоді хлопці й дівчата віком від 14 років? Чи потрібна така підтримка футболістам?

5. Комунікативний практикум. Побудувати діалог (12-14 реплік), використовуючи ССР, на тему «Волонтерський рух у нашому місті».
Додаткова інформація(картки)
Картка №1
Підготувати усний переказ, використовуючи складносурядні речення із єднальними сполучниками.
Існує припущення, що волонтерство як суспільний рух виникло на Заході, а першими волонтерами були самаритяни, які почали надавати допомогу усім, хто її потребував. Більш впевнено можна говорити про виникнення феномену волонтерства вже з середини XIX століття. 1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху у світі. Саме в цей період Жан Анрі Дюнан, відомий французький письменник-журналіст, вражений наслідками кривавої битви при Сольферіно, запропонував створення Червоного Хреста — організації, яка б працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу полоненим та пораненим. Принципами, сформульованими Анрі Дюраном, керуються і досі волонтерські організації усього світу.
Деякі дослідники виділяють ХХ століття як головну віху у розвитку волонтерського руху. У Європі після закінчення першої світової війни з'явилися люди, готові надавати допомогу постраждалим у війні. Саме у цей час були створені перші волонтерські організації. На сьогодні засновано Координаційний комітет міжнародної волонтерської служби (CCIVS) під егідою ЮНЕСКО зі штаб-квартирою у Парижі.
Картка №2
Підготувати усний переказ, використовуючи складносурядні речення із протиставними сполучниками.
В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про ближнього. Осіб, які працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями, добровольцями тощо. Настали нові часи і по-іншому стали називати таких людей — волонтери.
У Законі України «Про соціальні послуги» поняття «волонтер» трактується як фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно корисний характер.
Волонтерський рух — доброчинна діяльність, яка здійснюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот і суспільства в цілому. Людину, яка добровільно надає безоплатну соціальну допомогу та послуги інвалідам, хворим, особам і соціальним групам, що опинилися в складній життєвій ситуації, називають волонтером.
Волонтери керуються такими принципами:
а) визнають право на закріплення за всіма чоловіками, жінками та дітьми, незалежно від їхньої расової приналежності, віросповідання, фізичних особливостей, відповідного соціального та матеріального становища;
б) поважають гідність і культуру всіх людей;
в)надають допомогу, безкоштовні послуги особисто або організовано в дусі партнерства і братерства;
в) визнають рівну важливість особистих і колективних потреб, сприяють їх колективному забезпеченню;
г) ставлять перед собою мету перетворити волонтерство в елемент особистого процвітання, набуття нових знань і навичок, удосконалення здібностей, стимулюючи для цього ініціативу і творчість людей, надаючи кожному можливість бути творцем, а не користувачем, спостерігачем;
д) стимулюють почуття відповідальності, заохочують сімейну, колективну і міжнародну солідарність.
Картка №3
Підготувати усний переказ, використовуючи складносурядні речення із розділовими сполучниками.
Волонтерська діяльність як прояв милосердя і доброчинності буде існувати доти, доки існує потреба людей у тій чи іншій допомозі та обмежена державна участь у задоволенні потреб своїх громадян, їхній соціальній підтримці.
Роль волонтерства у соціальній сфері визнана на державному рівні, що знаходить своє підтвердження в окремих законодавчих документах, зокрема у законах України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», в яких добровільна праця волонтерів визнається як необхідна та суспільно корисна.
Особливість волонтерського руху в Україні полягає у тому, що найчисельнішою групою волонтерів, які працюють у соціальній сфері, є учнівська та студентська молодь. Участь молодих людей у волонтерському русі дає їм змогу зробити особистий внесок у розв'язання соціальних проблем, випробувати свої можливості, беручи участь у проектах і програмах соціальної спрямованості.
Теоретична й практична підготовка учнівської та студентської молоді до волонтерської діяльності здійснюється у Школах волонтерів. Цікавою формою підготовки спеціалістів, які організовують волонтерські групи, є Школа координаторів діяльності волонтерів, запроваджена Всеукраїнським громадським центром «Волонтер».

VІІ. Систематизація й узагальнення знань

1. «Мікрофон». Дати відповіді на запитання
1. Складносурядне речення – це…
2. Засоби зв’язку в ньому?
3. Назвати єднальні сполучники.
4. Які сполучники протиставні?
5. Розділові сполучники?
6. Які сполучники одиничні, які повторювані, а які парні?
7. Інтонація ССР?
8. Чому частини рівноправні?

VІІІ. Підсумок уроку. Рефлексія

1. Заповнення таблиці (очікувані результати)
2. Оцінювання навчальної діяльності

ІХ. Домашнє завдання
1.§ 9, впр. 90(2); 93 (на вибір).

Урок № 3
Тема. Смислові відношення між частинами складносурядного речення.
Мета: поглибити знання про складне речення, його будову, засоби зв’язку, інтонаційну завершеність; ознайомити зі смисловими відношеннями між частинами складносурядного речення; розвивати вміння і навички знаходити в тексті складносурядні речення, визначати смислові відношення, засоби зв’язку в них, члени речення, будувати власне висловлювання, використовуючи виражальні можливості складносурядних речень; виховувати культуру мовлення, інтерес до певних професій, традицій, звичаїв українського народу.
Соціокультурна змістова лінія: я і національна історія та культура.
Внутрішньопредметні зв’язки
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, крилатих висловів, що мають будову складних речень.
Культура мовлення і стилістика: інтонація складного речення, синоніміка складного і простого речень.
Текст(риторичний аспект): використання складних речень у різних стилях мовлення.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань(формування мовної компетенції).
Обладнання: підручник, мультимедійна презентація, словники, навчальні посібники, картки.
Форми і методи роботи: індивідуальна робота з картками (тести), «Атака на учня», «Що я знаю – про що дізнаюся – що хочу дізнатися», лінгвістичне дослідження, колективна робота, робота в групах, лінгвістичний практикум, проблемне завдання.


Перебіг уроку
І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання:
*пояснення вправи (з підручника)

ІІІ. Актуалізація і корекція опорних знань
1.«Атака на учня»
1.Що вивчає синтаксис?
2. Складне речення – це…
3. Чому речення називається складним?
4. Як пов’язані між собою його частини?
5. Який зв'язок інтонаційний, який – сполучниковий?
6. Сполучник – це…
7. Яка різниця між сполучниками сурядності та підрядності?
8. Для чого в мовленні використовуються складні речення?
9. Відмінність між складним і простим реченнями.
10. Складне сполучникове речення.
11. Складне безсполучникове речення.
12. Види складного сполучникового речення.
13. Сполучники сурядності.
14. Сполучники підрядності.
15. Основні ознаки складного речення.
16. Складносурядне речення?
17. Засоби зв’язку в ньому?

IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Настановчо-мотиваційний етап

1. Робота з таблицею (очікувані результати)

Що я знаю? Про що дізнаюся? Що хочу дізнатися?


V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

1.Лінгвістичне дослідження. Мультимедійна презентація:
• ознайомлення учнів із таблицею (підручник – с.57);
• складання питань про смислові відношення частин ССР із використанням презентації
Слайд 1


Слайд 2


Слайд 3


2.Коментар учителя
Змістові зв’язки(залежать від семантики тексту і сполучників):

*одночасність дієслова недоконаного в.
*послідовність док. в. єднальні
*причиново-наслідкова залежність дієсл. док. в.
* перелік

– протиставлення протиставні
– зіставлення

*чергування явищ
*взаємовиключення розділові

Стилістична роль
ССР із єднальними сполучниками відображають композиційно-стильовий прийом паралелізму, тотожності;

• з розділовими – посилення емоційного впливу;
• з протиставними – антитезу.

2. Колективна робота. Дослідження прикладів ССР, визначення смислових відношень
Ластівка день починає, а соловей кінчає. Щастя біжить, а нещастя лежить. Одному сонце світить, а другому і місяць не зблисне. Учений водить, а невчений слідом бродить. У дити¬ни заболить пучка, а в матері — серце. Мати голівку миє — пригладжує, а мачуха миє — прискубує. Красно говорить приятель, а правду каже неприятель. Жур¬ба та горе з ніг звалять, а біда землею привалить. Добрий доброго научає, а злий на зле наставляє. Ледачий двічі робить, а скупий двічі платить.
Я людина, і ніщо людське мені не чуже. Журавлі прилетіли і полудень принесли.
Сотні тисяч слів у мові, але першими я б поставив три: народ, праця, хліб. (В. Сухомлинський.)
Всяк про правду трубить, та не всяк ту правду любить. Правду кожний хвалить, та не кожний її любить. Поїхав би в гості, та люди не кличуть. Великий рід, та ніде голови прихилити.

VІ. Виконання системи завдань і вправ творчого характеру
1. Робота з підручником у групі
• Вправа 89
І. Прочитайте текст. Стисло перекажіть його (письмово), використовуючи якомога більше складносурядних речень з різними сполучниками та різними змістовими відношеннями між частинами складних речень.
Футбольні фанати... Сьогодні без них важко уявити футбольний матч. Завжди невгамовні, вони заповнюють найдешевші сектори стадіону і з усіх сил намагаються підтримати свою команду.
Футбольний рух фанатів дуже різний, і ставлення до нього теж неоднозначне. Похід на футбольний матч, де чимало фанатів, може мати не передбачувані наслідки. Більшість футбольних уболівальників — це люди, які просто обожнюють спорт, але є й інші...
Хтось вивчає історію своєї улюбленої команди, спортивну статистику, цікавиться новими методиками тренувань, а для когось головне — протистояти вболівальникам команд-суперників. Це протистояння часто виливається в агресивні дії, а від того програє власне футбол.
Футбольний рух фанатів має глобальний характер. Найагресивнішими серед них вважають англійських футбольних хуліганів. Прикро, коли спортивні події супроводжуються бійками, а іноді — навіть загибеллю людей. Потерпають від такого перебігу подій і команди. Керівництво футбольних ліг іноді змушене вдаватися до дискваліфікації футбольних команд за хуліганські вчинки їхніх фанатів.
Футбол — гра емоційна, і вона закономірно пов'язана з бурхливим виявом почуттів. Захоплення, радість, розчарування, обурення, відчуття щастя перемоги та невтішні сльози поразки... А звідки тоді агресія? Звідки стільки ненависті, адже здебільшого у фангрупах молоді хлопці й дівчата віком від 14 років? Чи потрібна така підтримка футболістам?

* Вправа 90. Прочитайте текст. Випишіть складносурядні речення. Поясніть, якими засобами зв'язані частини цих речень.

Із бабусиної скрині і не тільки
Ярослава. Бабусю, тобі коли-небудь доводилося їхати зайцем?
Дмитро. Бабуся й зараз їздить зайцем, вона ж квитка не бере.
Бабуся. Але я маю пенсійне посвідчення, і воно замінює квиток. Я їду безплатно в громадському транспорті, але в міжміському, та й у маршрутці, звичайно, квиток купую.
Ярослава. Та я це знаю, але мені цікаво, чому це на зайця, а не на якусь іншу тварину випала «слава» пасажира без квитка.
Дмитро. Бо заєць швидко може втекти від контролера.
Ярослава. Швидко бігає не тільки заєць.
Бабуся. Заєць не тільки швидкий...
Дмитро. Він і полохливий...
Бабуся. І що ж, по-вашому, у характері й поведінці пасажирів-зайців переважає — полохливість чи моторність? А може, якась інша риса? Ярослава. Мабуть, полохливість. Той, хто не має квитка, весь час тремтить, він боїться, що прийде контролер.
Дмитро. Ти ніколи не бачила, як вискакують з автобуса чи тролейбуса «зайці»?
Ярослава. То «зайцями» можуть бути тільки молоді й моторні...
Бабуся. У житті всякого буває. Забула, наприклад, людина гаманець, а їй їхати треба. Вона може попросити вибачення в кондуктора, і їй дозволять їхати без квитка. А в інших випадках — це порушення, за яке штрафують. До речі, ви знаєте, коли з'явився вислів їхати зайцем? Дмитро. Коли їздили на возах, тоді «зайців», мабуть, не було.
Ярослава. Зате є вислів: «З чужого воза хоч посеред калюжі злазь».
Бабуся. Ну це вже інший сюжет. Зайцями колись у Франції називали особливих пасажирів і товари; їх перевозили кучери в поштово-пасажирських каретах таємно від своїх хазяїв.
Дмитро. Це як контрабанду.
Ярослава. Ото вже тремтіли й пасажир, і кучер!
Бабуся. Бачите, змінюються часи, країни, засоби пересування, а «зайці», на жаль, не переводяться.

• Вправа 91. Спишіть. Укажіть, які змістові відношення існують між частинами кожного зі складносурядних речень.

1. Дорога ніби летить, і це ніби летить самий час (О. Гончар). 2. На сірій скелі мак цвіте, і вітер злий його гойдає, і пил на цвіт його мете, і лист без жалю обриває (Олександр Олесь). 3. Уже останній коник степовий затих, і вітер ліг на луках спати (Олександр Олесь). 4. Ніч колихала так ласкаво, — проте не спалося ніяк (М. Рильський). 5. Без гучних прожив він декларацій, а в душі поезія цвіла (М. Рильський). 6. П'янкий соковитий дух ішов від живої розпареної землі; а високо над вигоном уже перелітали на північ ключами птиці, дзвінкоголосі, чуйні, весняні (О. Гончар). 7. Літа ніколи не повертаються до людини, а людина завжди повертається до своїх літ (М. Стельмах). 8. На столі лежать зошитки малі, і роботи час проганяє втому (А. Малишко). 9. То іволга у пісні їх [шпаків] дзвенить, то хлопчик, друзів кличучи, свистить, то колесо немазане скрипить (М. Рильський).
2.Представлення виконаної роботи
3.Лінгвістичний практикум. Синтаксичний розбір ССР:
• колективна робота
1. Ось і осінь вже, і одяг свій згубив похмурий ліс.
Розпов., неокл., складне, сполучн., ССР, єднальн. сполучн., послідовність дій.
І част. – односкл., називн., непошир., неускл.
ІІ част. – двоскл., пошир., неускл.
[ ], і [ ].

2. Місяць світив дуже яскраво, однак його світло пробивалося крізь
туман.
Розпов., неокл., складне, сполучн., ССР, протиставн. сполучн., протиставлення дій.
І част. – двоскл., , пошир., неускл.
ІІ част. – двоскл., пошир., неускл.
[ ], однак [ ].

3. Чи то дим ішов від вогнища, чи то туман піднімався над болотом.
Розпов., неокл., складне, сполучн., ССР, розділ. сполучн., чергування дій.
І част. – двоскл., пошир., неускл.
ІІ част. – двоскл., пошир., неускл.
Чи то [ ], чи то [ ].

• самостійна робота: скласти три ССР у художньому стилі, виконати синтаксичний розбір (навчальний посібник «Мовний розбір»)

VІІ. Систематизація й узагальнення знань
1.Проблемне завдання
– Який відтінок вносить сполучник і у речення, якщо замінити його на й, та, та й, як…так і, не тільки… а й?
Земля покрита білою габою, і вітер під вікном, жебрак-скрипаль.
Струмує повітря, і тиша мліє, і ніде нікого.
Книжка тисне на стіл із силою власної ваги, і стіл у свою чергу тисне на книжку.
Коментар учителя
• і (й) – омонімічні: для ритму мовлення;
логічної наголошеності слів( крім зіставлення);
• та – як засіб нанизування простих речень при описі подій; при одночасності( у розмовному стилі);
• та й – приєднувальна функція (художній, розмовний ст.);
• як…так – підкреслює подібність або відповідність фактів;
• не тільки…а й – виділяє певні частини в обох реченнях.
2. «Мікрофон». Дати відповіді на запитання
1. Складносурядне речення – це…
2.Засоби зв’язку в ньому?
3.Назвати єднальні сполучники.
4.Які сполучники протиставні?
5.Розділові сполучники?
6.Які сполучники одиничні, які повторювані, а які парні?
7.Інтонація ССР?
8.Чому частини рівноправні?
9. Смислові відношення між частинами?
10. Як сполучники впливають на зміст речень?

VІІІ. Підсумок уроку. Рефлексія

1. Заповнення таблиці (очікувані результати)
2. Оцінювання навчальної діяльності

ІХ. Домашнє завдання
1.§ 9, впр. 93; 94 (на вибір).
2.Скласти текс-опис місцевості із ССР, визначити смислові відношення між частинами.

Урок № 4
Тема. Розділові знаки між частинами складносурядного речення.
Мета: поглибити знання про складне речення, його будову, засоби зв’язку, інтонаційну завершеність, смислові відношення між частинами складносурядного речення; ознайомити із уживанням розділових знаків, розвивати вміння і навички знаходити в тексті складносурядні речення, визначати смислові відношення, засоби зв’язку в них, члени речення, пунктограми, будувати власне висловлювання, використовуючи виражальні можливості складносурядних речень; виховувати культуру мовлення, повагу до батьків, старших людей, любов і бережливе ставлення до природи.
Соціокультурна змістова лінія: я і національна історія та культура.
Внутрішньопредметні зв’язки
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, крилатих висловів, що мають будову складних речень.
Культура мовлення і стилістика: інтонація складного речення, синоніміка складного і простого речень.
Текст(риторичний аспект): використання складних речень у різних стилях мовлення.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань(формування мовної компетенції).
Обладнання: підручник, мультимедійна презентація, словники, навчальні посібники, картки.
Форми і методи роботи: індивідуальна робота з картками, «Атака на учня», «Що я знаю – про що дізнаюся – що хочу дізнатися», мовознавче дослідження, робота в групах, робота з текстом, комунікативний практикум, пунктуаційний практикум, творча робота, «Мікрофон».


Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка д.з.:
*пояснення вправи (з підручника)
ІІІ. Актуалізація і корекція опорних знань
1. «Атака на учня»
1. Що вивчає синтаксис?
2.Складне речення – це…
3.Чому речення називається складним?
4.Як пов’язані між собою його частини?
5.Який зв'язок інтонаційний, який – сполучниковий?
6.Сполучник – це…
7.Яка різниця між сполучниками сурядності та підрядності?
8.Для чого в мовленні використовуються складні речення?
9.Відмінність між складним і простим реченнями.
10.Складне сполучникове речення.
11.Складне безсполучникове речення.
12.Види складного сполучникового речення.
13.Сполучники сурядності.
14.Сполучники підрядності.
15.Основні ознаки складного речення.
16. Смислові відношення?

IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Настановчо-мотиваційний етап

1. Робота з таблицею (очікувані результати)

Що я знаю? Про що дізнаюся? Що хочу дізнатися?


V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу
1. Мовознавче дослідження:
* запис речень;
* пояснення пунктограм(орфограм);
* зіставлення прикладів із правилами (підручник – с. 63, с.65; навчальний посібник із пунктуації).

1. Рясніє дощ, і падає лункіше м’яких краплин розмірене биття.
Вітер то затихав і летів городами в степ, то налітав з повною силою.

2. Мороз прилине синьо і прозоро, розвісить скрізь інею сивий дим; і на шибках невидимі узори він намалює генієм своїм.
Не всі серця дадуться хробаку, не всі шляхи у круг закуто; і проросте зелена рута на жовтому піску.

3. Ще мить – і битва загримить.
Дощик перестав – і все навколо запахло.
Він нічого не бачить, але чує далекий шум – то шумлять смереки.

1. Попереду було село і виднівся ставок.
Тільки вітер гуде в полі та дівоча пісня дзвенить.
Хай наше слово не вмирає і наша правда хай дзвенить! Весна і молодість!
2. Коментар учителя
Розділові знаки в складносурядному реченні
Кома ставиться:
– якщо частини з’єднані єднальними, протиставними, розділовими сполучниками: Вранці прибули машини, і солдати кинулись до ставу.

Кома не ставиться:
1) якщо частини з’єднані одиничним сполучником і(й), та(=і), чи, або і мають спільний другорядний член, вставне слово, частки лише (тільки), ще, навіть: На степовій дорозі зрідка пробігали машини й смугами зривалася пилюка. Тільки коники сюрчать та перепел іноді підпадьомкає;
2) якщо частини з’єднані одиничним сполучником і(й), та(=і), чи, або і є односкладними безособовими чи називними, питальними, спонукальними чи окличними реченнями: Вечоріє надворі та темніє навкруг. Сади й степи. Хто ви і чого вам треба?

Крапка з комою ставиться:
– якщо частини з’єднані сполучниками а, але, проте, все ж, однак, також:
- дуже поширені;
- мають усередині свої розділові знаки(коми);
- далекі за змістом;
- виділені автором як відносно самостійні: Все зраділо, стрічаючи день; і день зрадів, розцвітаючи, молодий, теплий, погожий.

Тире ставиться:
– якщо частини з’єднані сполучниками і(й), та(=і), та й, а, виражають:
- швидку зміну подій;
- протиставлення;
- неочікуваний результат: Дощ пройшов – і Київ зеленіє.

Кома і тире ставиться:
– у віршованих текстах при передачі швидкої зміни подій: Ніч колихала так ласкаво, – проте не спалося ніяк.

VІ. Виконання системи завдань і вправ творчого характеру
1.Робота з підручником у групі
*Вправа 96. Спишіть, розставляючи розділові знаки між частинами складносурядних речень.
1. Минуло тільки два тижні а вже готові до походу в море півсотні добрих чайок (А. Кащенко). 2. Отаман перехрестився і всі козаки поскидали шапки й почали хреститися, посилаючи рідній Україні своє останнє вітання (А. Кащенко). 3. Одягнувши шапку, кошовий махнув рукою і вмить сотні весел, ударивши в прозорі . хвилі річки, заблищали срібною сльозою а блискуча пелена Дніпра скаламутилася (А. Кащенко). 4. Минає час а Київ не минеться, не згасне шлях від маминого серця до серця України крізь віки (Д. Павличко). 5. Повітря склом виблискує ламким і тиша ніжно дзвонить над гаями (М. Рильський). 6. Посеред неба гнеться на південь Чумацький Шлях і між його доспілими зорями тремтить і осипається на край землі срібний пилок (М. Стельмах).

*Вправа 100. Відгадайте загадки. Спишіть текст загадок, доповнюючи їх відгадками й розставляючи потрібні розділові знаки. Підкресліть граматичні основи речень.

1. Батько лежить у сповитку а син пішов по світу. 2. Брат до брата в гості прийшов а той од нього ховається. 3. Чорний собака висить а білий на нього кидається. 4. Матір сина породила а син — матір (Народна творчість).

ІІ. Із словами-відгадками складіть власні загадки. Запишіть їх і запропонуйте відгадати однокласникам.

*Вправа 101. Виконайте тестове завдання.
У якому складносурядному реченні між частинами не треба ставити кому?

А У долинах співали струмки і кожен з них мав свій голос (М. Стельмах).
Б Вечір був місячний, ясний і зорі лагідно сіяли (Леся Українка).
В На Дніпрі тремтіли окремі вогники і від кожного з них тягнулася блискуча доріжка (В. Собко).
Г Тільки невсипуще море бухкає десь здалеку та зорі тремтять у північній прохолоді (М. Коцюбинський).

Вправа 102. Складіть і запишіть складносурядні речення, використавши подані слова та сполуки слів як спільний другорядний член у цих реченнях.

Раптом, за лісом, уночі, на видноколі, кругом, без сумніву, мабуть.

2. Творча робота. Складання пейзажного етюду
Етюд — 1. Замальовка частин майбутнього твору образотворчого мистецтва, виконаного з натури. 2. Вправа з техніки виконання в музиці, шахах, авторському мистецтві тощо. 3. Музичний твір віртуозного характеру. 4. У літературі — невеликий за обсягом, переважно безсюжетний твір настроєвого характеру. Поряд із поняттям етюд уживаються термінологічні синоніми — образок, ескіз, що вказують на свідому незавершеність твору.

• Усне виконання вправ 103-104
Вправа 103. Прочитайте образок сніданку на природі. Як
М. Рильський використав стилістичні можливості синтаксису української мови — чергування простих і складних речень?
Снідання
Тараня світиться навпроти сонця —
Чумацька, справжня! Хліб — як золотий,
Насичений вітрами степовими
І краяний смаглявою рукою
Мисливця, риболова, косаря!
Баклажка вигляда з трави лукаво —
Попробуй догадатись, що у ній!
Ще кілька огірків — твердих, зелених,
Оце і все.
Неначе білі пави,
Пливуть хмарки у небі. В полині
Цвіркоче коник. Дівчина далека
Співає пісню рідну та близьку.
Темніє обрій. Добродушний грім
Спросоння заревів — але над нами
Ще ясно й синьо.
О! Дивися! Крижні,
В повітрі блиснувши разком перловим,
На озерце спустились польове!

*Вправа 104. Прочитайте пейзажний етюд. Знайдіть у ньому складносурядні речення. Поясніть уживання розділових знаків.
Сьогодні теж ішов дощ. Почався він якось непомітно. Я пропустила його народження. Великі краплі легко торкнули скло — і воно радісно задзвеніло у відповідь, та я не відразу почула його передзвін. Але краплі ставали все сильніші й настирливіші, примушуючи скло виправдовуватися голосніше. Нарешті я підняла голову, і дощик, зрадівши, застукав із подвійною силою, ніби вітаючи мене. Він дзвенів склом, шарудів листям і торкав тонкими пальцями парасольки та капюшони перехожих. З неба лилася фантастична музика й летіли яскраві прозорі кульки. Скоро все це перетвориться на радісну веселку (3 учнівського твору).

* Самостійна робота ІІ. Складіть і запишіть власний пейзажний етюд, уважно спостерігаючи за сьогоднішньою погодою. Чи доречним буде використання в такому творі складносурядних речень? Відповідь обґрунтуйте.

3.Комунікативний практикум. Аналіз творчих робіт за схемою:
• розкриття теми, основної думки;
• стиль і тип мовлення;
• добір мовних засобів;
• використання ССР.
VІІ. Систематизація й узагальнення знань
1. Пунктуаційний практикум. Записати текст, пояснити розділові знаки у ССР
Осінь… Різнобарвність кольорів чарує око, а ще зелене листя гріє літнім настроєм душу. Так хочеться поринути у теплий рай сонця, зелені, повіву леготу, однак назад немає вороття. Чому природа така мінлива? Чи вона навмисне грається з нашими почуттями, чи випробовує нас матінка-природа?
Та як приємно шелестить жовтогаряче листя, кидає останній прощальний погляд сонце; і киває берізка тонкостанна своїми диво-сережками. Один подих вітру – і зронить їх красуня прямо під ноги. А ти йдеш, йдеш по листяному килимові, перебираєш подумки хвилини, дні, роки… Осінь і невблаганний час! Або ви зі мною або ні? Я думаю, осмислюю…

2.«Мікрофон». Дати відповіді на запитання
1.Складносурядне речення – це…
3. Засоби зв’язку в ньому?
4. Назвати єднальні сполучники.
5. Які сполучники протиставні?
6. Розділові сполучники?
7. Які сполучники одиничні, які повторювані, а які парні?
8. Інтонація ССР?
9. Чому частини рівноправні?
10. Смислові відношення між частинами?
11. Як сполучники впливають на зміст речень?
12. Коли ставить кома, коли ні?
13. Крапка з комою потрібна…
14. Тире ставиться?
15. Кома і тире як…

VІІІ. Підсумок уроку. Рефлексія

1. Заповнення таблиці (очікувані результати)
2. Оцінювання навчальної діяльності

ІХ. Домашнє завдання
1. § 10, впр. 105; 107 (на вибір).

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Конспекти уроків української мови та літератури | Додав: OlgaGubskay (27.10.2013)
Переглядів: 9046 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]