Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Вчителю-предметнику » Конспекти уроків християнської етики


Тема. Чому в кожної людини своя дорога до храму

 

Тема. Чому в кожної людини своя дорога до храму

 

У  що  людина  вірить, тим вона і є.

Антон Чехов

   Мета. На основі вивчення теми учні зможуть: познайомитися з основними моральними засадами світових релігій; по­яснювати поняття «світова релігія», «свобода совісті», «конфесія», «атеїзм»; характеризувати різні релігійні конфесії, які існують у сучасній Україні; обґрунтовувати необхідність толерантного ставлення до представни­ків різних конфесій; пояснювати, які існують правила поведінки в храмі.

   Обладнання: підручник, дошка, крейда, роздаваль­ний  дидактичний матеріал, ілюстрації до теми.

   Основні поняття і терміни: світова релігія, християнство, іслам, буддизм, націо­нальна релігія, атеїзм, свобода совісті, конфесія.

   Тип уроку: інтегрований урок-знайомство з етики та всесвітньої історії.

 

ХІД УРОКУ

 

І. Перевірка домашнього завдання

1.     Прийом:  «Я міркую…»

 Учитель пропонує учням картки з завданнями:

 

№ 1

1. Поясніть місце віри у людському житті за висловами відомих людей.

Російський мислитель ХХ ст.. Бердяєв сказав: «Віра переважає над знаннями».

 

2. Поясніть зміст поняття: ДУХОВНІСТЬ – це …

 

№ 2

1. Поясніть місце віри у людському житті за висловами відомих людей.

Давньоримський мислитель Цицерон казав: «Люди легко вірять у те, чого вони хочуть».

 

2. Поясніть зміст поняття: РЕЛІГІЙНИЙ – це…

 

№ 3

1. Поясніть місце віри у людському житті за висловами відомих людей.

Російський письменник ХІХ – ХХ ст.. Максим Горький писав: «Якщо людина за свою віру готова віддати свободу та життя, значить вона вірить щиро».

 

2. Поясніть зміст поняття: РЕЛІГІЯ – це…

 

ОБГОВОРЕННЯ

 

 

 2. Прийом «Я аналізую…»

 

-         Поміркуйте над ситуацією.   

ЗАЧИТУЮ

 

На уроці літератури учні читали уривок з Біблії, у якому йшлося про страждання та смерть Ісуса Христа. Наталка , слухаючи, розплакалася, а її сусід Тарас назвав дівчинку плаксою, засміявся на весь клас… Наталка підхопилася і вибігла з класу. У класі запанувала тиша…

 

-         Чому розплакалася дівчинка?

-         Що таке релігійні почуття?

-         Як треба до них ставитися?

-         Допоможіть Тарасику.

 

3. Підсумки, висновки, оцінювання.

 

ІІ. Вступна частина

 

1.     Повідомлення теми, завдань уроку (тихо звучить музика –  церковний дзвін).

Учитель.  Тема уроку. Чому в кожної людини своя дорога до храму.

(ЗАПИСУЮТЬ)

1). Під час вивчення теми ви  познайомитеся з основними моральними засадами світових релігій;

2). Зможете по­яснювати поняття: «світова релігія»,  «конфесія», «храм».

(ЗАПИС НА ДОШЦІ  - ЗАПИСУЮТЬ);

3). Також ми схарактеризуємо різні релігійні конфесії, які існують у сучасній Україні та обґрунтуємо необхідність толерантного ставлення до представни­ків різних конфесій;

 

- А особливістю нашого у року буде те, що ієрей, отець Олександр, настоятель храму Святої Покрови Божої Матері  пояснить вам, які існують правила поведінки у храмі.

 

2.     Мотивація навчальної діяльності

Бесіда за запитаннями учителя:

- Роздивіться ілюстрацію на ст.. 127-ій у підручнику, на якій зображено внутрішнє оздоблення базиліки в Класі – однієї з найдавніших культових споруд християн.

- Що вас вражає в оздобленні базиліки?

- Погляньте на зображення церков різних  місць України, що їх поєднує? (показую ілюстрації).

- Які асоціації у вас викликають ці ілюстрації?

- Як почувається людина, яка відвідує  ось такий храм чи церкву? (Храм підносить дух, всиляє віру та надію людини на краще…)

- Яка релігія найбільш поширена в Україні? (Християнство)

- Який руський князь і коли запровадив християнство як державну релігію Київської Русі?

(Князь Володимир Великий , у 988 році).

- Які релігійні свята ви знаєте, що вам відомо про них?

-  Які релігії ви знаєте?  ( Християнство, Іслам, Буддизм, Даосизм, Іудаїзм, Індуїзм)

- Серед цих релігій є три світові релігії.

 

ІІІ. Основна частина

 

1.     Якими є моральні засади світових релігій

1). Розповідь-пояснення учителя

 

   Переважну більшість населення землі складають віруючі люди. Проте історично склалося так, що вони сповідують різні  релігії. Так наші предки давні слов’яни сотні років були язичниками, тобто вірили в богів, що втілювали в силу природи. Верховним божеством вони вважали бога сонця Даждьбога. Язичниками були і інші народи. Проте найдавніші вірування не збереглися. Сьогодні найбільше прихильників, які  визначають три світові релігії – буддизм, християнство, іслам. Існують також національні релігії.                                                                                 

   Прихильниками яких є представники однієї національності, наприклад, індуїзм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм. В сучасному світі є багато людей з атеїстичними переконаннями. Атеїзм – заперечення існування бога, відмова від релігійних вірувань.

   Всім відомо, що норми, правила поведінки, звичаї, обряди основи найпоширеніших релігій мають деякі відмінності.

    2). Виступи учнів з випереджаючим завданням

- Пригадайте особливості світових релігій.

   Наприклад,  найдавнішою зі світових релігій вважається буддизм, який ви­ник на кордоні Індії та Непалу в 560—480 рр. до н. е. Його заснов­ником став принц Сіддгартга Ґаутама, який завдяки медитації досяг просвітлення і став Буддою. Основи віровчення й обрядовості викладені у священній книзі Трипітака (у перекладі: три корзини закону — учення). Головним в буддизмі є чотири істини: життя — це страждання; головна причина страждань людини — її бажання; для звільнення від страждань необхідно позбутися бажань; позбутися бажань можна, досягнувши нірвани — абсолютного спокою та відсутності бажань. У сучасних країнах Азії понад 2 млрд людей підтримують учення Будди, хоча кількість віруючих не перевищує 300 млн осіб.

   Другою за часом виникнення світовою релігією є християнство, що сформувалося у східних провінціях Римської імперії в ІІ пол. І ст. Його засновником, відповідно до Євангелій, є Ісус Христос, Син Божий. Основи християнського віровчення викладені в Біблії (Святому Письмі). Сутність християнської догматики сформульована двома першими загальноцерковними соборами та викладена в символі віри. Вона зобов'язує християнина вірувати в єдиного Бога в трьох постаттях: Бога-отця, Святого Духа і Христа (Сина Божого). У сучасному світі понад 1,9 млрд людей уважають себе християнами. Далеко не всі вони віруючі, але живуть у суспіль­стві, існують у межах культури, керуються нормами, коріння яких лежить у християнстві.

   Іслам — найпізніша за часом виникнення світова релігія, яка була започаткована в VII ст. в Західній Аравії. Біля її витоків був Мухаммед, якого мусульмани (прихильники ісламу) вважають про­роком, надісланим Богом (Аллахом). Основи віровчення й культу викладені в Корані й Сунні. Головне в ісламі — шанувати Аллаха, який створив небо, землю та людину, та визнавати його пророком Мухаммеда. За підрахунками Всесвітньої ісламської ліги, у світі налічується близько 1,2 млрд мусульман, близько 50 держав світу мають більшість мусульманського населення, а понад 30 держав уважають іслам своєю офіційною ідеологією.

3).  Самостійна робота за підручником

- Розгляньте таблицю на ст.. 128-ій та поміркуйте, яку думку втілено в кожному з наведених тверджень?

ЧИТАЄМО

-         Чи є ці твердження близькими за значенням?

-          Про що це свідчить?

(Всі твердження пов’язані за змістом -  Золоте правило моралі: Стався до людини так, якби ти хотів, щоб ставилися до тебе).

 

Учитель. Часто попри глибину та спорідненість моральних засад, закладених у різних релігіях, уникати суперечок між прихильниками різних віровчень не завжди легко. Труднощі виникають тоді, коли люди перестають бути толерантними, коли вбачають у іншій релігії загрозу власній вірі. Це призводить до заперечення інших учень, до переслідування людей  інших віросповідань.

   Тому у Конституції України в статті 35 проголошено, що «кожен має право на свободу світогляду і віросповідання». Церква і релігій­ні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

   Законами України передбачено відповідальність за розпалювання релігійної ворожнечі. У  цьому полягає зміст норм моралі, а саме, свободи совісті.

   Тож, діти,  слід бути толерантною людиною, поважати віру інших людей.

 

2.     Що таке релігійні конфесії?

Як бути толерантним до представників іншої релігії.

Розповідь - пояснення  учителя.

   - У багатьох державах сучасного світу співіснують різні віровчення, різноманітні релігійні течії або конфесії (з латинської віросповідання). Громади віруючих певної конфесії об’єднуються в організації – церкви.

   Зокрема в столиці нашої держави, місті Києві, сьогодні діє 871 релігійних громад, які представляють 64 релігійні конфесії. Наявна в Україні багатоконфесійність дозволяє її громадянам реалі­зувати своє конституційне право свободи совісті.

   На сьогодні в Україні найпоширенішою релігією є християнство. Існує декілька християнських конфесій — Українська православна церква Московського патріархату, Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церк­ва, Українська греко-католицька церква, Римо-католицька церква, численні протестантські церкви тощо. В Україні проживають також прихильники іудаїзму, ісламу, буддизму. Набули поширення також новітні релігійні течії.

   Наявне розмаїття релігійних течій і напрямків вимагає від усіх громадян України, як віруючих, так і невіруючих, уміння бути толерантними одне до одного.

 

Cамостійна робота:

 

- Сформулюйте 3 правила толерантного ставлення до представників інших конфесій.

     1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

-         Повідомте свої результати роботи класові.

 

ОБГОВОРЕННЯ

 

3.     Як поводитися у храмі?

Вчитель

- Споконвіку  для здійснення релігійних обрядів люди будували спеціальні споруди – храми (церкви, собори, костели, дзвіниці, мечеті, синагоги, кірхи, пагоди…).

   У нашому селі Теклине є церква Святої Покрови Божої Матері. Вперше церкву збудували у 1927р. Храм служив жителям до 1961 р. З невідомих причин церкву закрили і на богослужіння селяни ходили до сусідніх сіл. Але приміщення не пустувало: тут був клуб, колгоспна комора. З храму вивезли все. (ЗОБРАЖЕННЯ). У 1993р. розпочалась побудова сучасної  церкви, де 30 листопада 1997р. відбулося перше богослужіння. До церкви повернулась єдина ікона Божої Матері. Це святе місце духовного самоочищення жителів нашого села.

- До слова запрошую… (настоятеля храму Святої Покрови Божої Матері отця Олександра), який  пояснить вам, які існують правила поведінки у храмі.

(Розповідь)

- Якщо у вас виникли запитання, то ви можете їх поставити і  дістати відповідь.

Наприклад:

1. Що таке Богослужіння? Вівтар?

2. Де слід стояти у церкві?

3. Коли слід хреститися, прикладатися до ікон, ставити свічки?

4. Чи можна у церкві вітатися, говорити, розглядати…?

5. Як правильно зайти і вийти з храму? …

 

Учитель (дякує за навчання та пояснення  поведінки у храмі)

 

 

ІV. Заключна частина

1.     Словничок-узагальнення:

- По­ясніть поняття: «світова релігія»,  «конфесія», «храм».

- Прочитайте етикетні вирази у підручнику на ст.. 131-ій, запам’ятайте їх значення.

- Уведіть вирази  у речення.

2.     Підбиття підсумків

-         Що ми робили на уроці?

-         Навіщо ми це робили?

-         Що нового та цікавого ви дізналися на уроці?

-         Чи досягли ми поставленої мети?

-         Що сподобалось чи не сподобалось на уроці?

-         Які виникли труднощі?

-         Ваші побажання один одному та вчителю.

    3. Оцінювання результатів уроку

 

V. Домашнє завдання

 

- Опрацювати відповідний параграф підручника – 22,

- ст. 132 завдання  ІІ - 1.

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Конспекти уроків християнської етики | Додав: uthitel (07.12.2012)
Переглядів: 5613 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 2
Ніна 01.01.2013 в 19:12 / МатериалСпам
Це мій урок, це мій конспект!!! Це був відкритий урок у присутності директорів-істориків Смілянського району, у мене є фото і відео!!!
Цікаво, яким чином конспект потрапив до вас???
0
Напевно десь знайшла в інтернеті. Якщо Ви впізнали свій урок, вкажіть свої дані, я відредагую авторство статті. А Вам можу надіслати Сертифікат про доданий матеріал. Адже, нам для атестації це необхідно.
0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]