Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Класному керівнику » Робота з батьками


Батьківські збори: Тема. П’ятикласники та їх адаптація до процесу навчання.

  Тема.   П’ятикласники  та їх  адаптація  до  процесу  навчання.

             Мета: 1.         Познайомитися         з         батьками       учнів  та       послухати    

короткі           характеристики,        які      вони   дадуть           своїм  ді -тям.          2.         Пояснити       батькам           роль   сім’ї   та       її          значення       

в          адаптації        школяра        у         зв’язку           з         новими           якостями      

навчання         та       віковими        особливостями         дітей.              3.         Дати  

рекомендації  батькам          щодо  рішення          можливих       про -блем,      пов’язаних     з         успішністю            та       моральним    станом          

дітей.

             Коментар:     на        збори              запрошуються          шкільний       лікар,              бібліотекар,  

заступник        директора      з         виховної        роботи.           Готуючись   

до        зборів,           класний          керівник         має      заготовити     бланки          

анкети для      батьків.

ХІД  ЗБОРІВ

Бесіда.

ОСОБЛИВОСТІ  ПСИХОЛОГІЧНОГО  СТАНУ

УЧНІВ  5  КЛАСУ

У  5-му  класі  діти  переходять  до  нової  системи  навчання:

«класний  керівник  —  учителі-предметники»,  уроки  проходять

у  різних  кабінетах.  Інколи  діти  навіть  змінюють  школу,  у  них

з’являються  нові  однокласники.  До  того  ж  перехід  з  початкової

школи  у  середню  співпадає  зі  своєрідною  віковою  кризою  —  по -чатком  переходу  від  дитинства,  що  є  досить  стабільним  періодом

розвитку,  до  молодшого  підліткового  віку.

Більшість дітей переживає цю подію як важливий крок у своє-му  житті.  Деякі  пишаються  тим,  що  вони  подорослішали,  інші

мріють  розпочати  «нове  життя».  Адаптація  у  5-му  класі  багато

в    чому  схожа  з  адаптацією  у  1-му  класі.

Що  викликає  стрес  у  п’ятикласників?  Різкі  зміни  умов  нав-чання,  різноманітні  та  більш  ускладнені  вимоги,  які  ставлять

до  дітей  середньої  навчальної  ланки,  навіть  зміна  «статусу»

у     початковій  школі на  «наймолодшого»  у  середній  —  все  це 

є досить серйозним випробуванням. У цей період діти можуть ста-ти невпізнанними: тривога, боязкість чи, навпаки, розв’язність,

надмірна  метушливість,  збудження  охоплюють  їх.  У  зв’язку 

з  цим  у     них  може знизитись  працездатність,  вони  можуть  ста-ти  забудькуватими,  неорганізованими.  Іноді  порушуються  сон,

апетит.

Шановні  батьки!  Постарайтесь  забезпечити  дитині  спокій-ну,  доброзичливу  обстановку,  чіткий  режим,  зробіть  так,  щоб

п’ятикласник  відчув  вашу  підтримку  та  допомогу.

ПАМ’ЯТКА  ДЛЯ  БАТЬКІВ

Що  ускладнює  адаптацію  дитини 

до  нових  умов  навчання?

1.   Протиріччя  та  неузгодженість  вимог  різних  педагогів.

До  школяра  вперше  ставлять  багато  вимог.  І  він  повинен

навчитися  враховувати  ці  вимоги,  співвідносити  їх  одне

з  одним,  долаючи  пов’язані  із  цим  труднощі,  тому  що  ці

вміння  необхідні  у    дорослому  житті.

2.   На  п’ятикласника  обрушується  потік  інформації,  насиче-ний  термінами,  незрозумілими  словами.  Вихід  простий:

поясніть  дитині,  що  неповне,  неточне  розуміння  слів  не-рідко  лежить  в  основі  нерозуміння  шкільного  матеріалу 

і в зв’язку з цим необхідно звертатися до довідників, слов-ників.

3.   У  п’ятому  класі  багато  дітей  відчувають  самотність,  тому

що  улюбленої  першої  вчительки  немає  поруч,  а  класно-му  керівникові  часто  не  вистачає  часу  приділяти  їм  увагу 

в  тій  же  мірі.  А     інші  «шаленіють» від  свободи  та  носять-ся  по  всій  школі,  задираючись  навіть  до  старшокласни -ків.  Дорослим  у  цій  ситуації  важливо  зрозуміти,  що  все

це  —  природні  переживання,  які  необхідні  для  розвитку

школяра,  бо  вони  допомагають  йому  стати  дорослим.

Якщо відчуваєте, що адаптація затягується, зверніться до

шкільного  психолога.

Ми маємо стати більш уважними, доброзичливими, таким

чином  допомагаючи  школяру  освоїти  цю  позицію.

Як  забезпечити  гармонійне  навчання  дитини?

У  цьому  періоді  батькам  можна  скористатися  рекоменда-ціями  фахівців  Філадельфійського  дитячого  центру  по  забез -печенню  «гармонії  між  домашнім  та  шкільним  життям  ди-тини»:

1.   Надихніть  дитину на  розповідь  про  свої  шкільні  справи.

Кожного  тижня  вибирайте  час,  вільний  від  домаш -ніх  справ,  та  уважно  розмовляємо  з  дитиною  про  школу.

Запам’ятовуйте  окремі  імена,  події  та  деталі,  які  дитина

сповіщає вам, використовуйте їх у подальшому для того, щоб

розпочати  подібні  бесіди  про  школу.  Обов’язково  запитуйте

вашу дитину про його однокласників, справи у класі, шкільні

предмети,  педагогів.

2.   Регулярно  розмовляйте  з  учителями  вашої  дитини  про

її  успішність,  поведінку  та  взаємостосунки  з  іншими

дітьми.

Навіть  якщо  немає  особливих  причин  для  занепокоєння,

консультуйтеся  з  учителем  вашої  дитини  не  рідше,  ніж  раз 

у  два  місяці.  Під  час  бесіди  виразіть  своє  прагнення  покращи -ти  шкільне  життя  дитини.

Якщо  між  вами  та  вчителем  виникають  серйозні  розбіж -ності,  докладіть  усіх  зусиль,  щоб  мирно  розв’язати  їх,  навіть

якщо  доведеться  спілкуватися  для  цього  з  директором  школи.

Інакше ви можете випадково поставити дитину у незручне поло -ження  вибору  між  відданістю  вам  і  повагою  до  свого  вчителя.

3.   Не  пов’язуйте  оцінки  за  успішність  дитини  зі  своєю  сис-темою  покарань  та  заохочень.

Знайте  програму  та  особливості  школи,  де  навчається  ваша

дитина.  Вам  необхідно  знати,  яке  шкільне  життя  вашої  дитини,

та  бути  впевненим,  що  вона  отримує  гарну  освіту.  Відвідуйте  всі

заходи  та  зустрічі,  які  організують  для  батьків,  використовуйте

будь-які  можливості,  щоб  дізнатись,  як  ваша  дитина  навчається

та  як  її  навчають.

4.   Допомагайте  дитині виконувати  домашні  завдання,  але  не

робіть  їх  самі.

Встановіть  разом  із  дитиною  спеціальний  час,  коли  слід

виконувати  домашні  завдання,  і  слідкуйте  за  виконанням  цих

установок. Це допоможе вам сформувати хороші звички до нав -чання.  Продемонструйте  свій  інтерес  до  цих  завдань  та  впев -ніться,  що  в    дитини  є  все  необхідне,  щоб  виконати  їх  найкра-щим  чином.  Але  якщо  дитина  звертається  до  вас  із  питаннями,

пов’язаними  з    домашніми  завданнями, допоможіть  їй  знайти

відповіді  самостійно,  а  не  підказуйте  їх.

5.   Допоможіть  дитині  відчути  інтерес  до  того,  що  викладають

у    школі.

З’ясуйте, що взагалі цікавить вашу дитину, а потім встановіть

зв’язок  між  її  інтересами  та  предметами,  які  вивчають  у  школі.

Наприклад: любить фільми — купіть книгу, по якій поставлений

фільм,  так  виникне  любов  до  читання;  любить  гратися  —  купуй -те  довідники,  так  виникне  прагнення  дізнаватись  про  що-небудь

нове.  Шукайте  будь-які  можливості,  щоб  дитина  могла  застосу -вати  свої  знання,  отримані  в  школі,  у  домашній  діяльності.

6.   Особливі  зусилля  прикладайте  для  того,  щоб  підтримати

спокійну  та  стабільну  атмосферу  в  домі,  коли  у  шкільному

житті  дитини  відбуваються  зміни.

ПРОБЛЕМИ  У  НАВЧАННІ  П’ЯТИКЛАСНИКІВ

П’ятикласники пристрасно бажають добре вчитися, щоб раду-вати оточуючих. Але, зіткнувшись з першими труднощами, часто

розчаровуються.

Декілька  слів  про  навчальні  проблеми  п’ятикласників:

1)   Слабка  навчальна підготовка  у  початкових  класах.

2)   Несформованість  вміння аналізувати  та  синтезувати  (не-розвинені  розумові  дії  та  операції),  поганий  мовленнєвий

розвиток,  слабкі  увага  та  пам’ять.

3)   Нерозвинута воля  — небажання, «неможливість», за слова-ми  учнів,  примусити  себе  постійно  займатися  навчанням.

Таких дітей не приваблює мета, тому що для п’ятикласників

характерне  переважно  емоційне  ставлення  до  своєї  діяль-ності.

ПАМ’ЯТКА  ДЛЯ  БАТЬКІВ

1.   Доп омагайте  школяру  у  навчанні,  домагайтеся,  щоб  він

досконально  зрозумів  навіть  найдрібніші  деталі  виконан -ня важкого завдання. Хай навіть дитина виконає одне-два

подібних  завдання  і  детально  пояснить,  що  та  як  вона  ро -бить.

2.   Розвивайте  увагу, мислення  та  пам’ять  дитини,  грайте

з  нею  в  ігри  на  розвиток  спостережливості  (у  розвідни -ків,  мисливців,  індійців  на  полюванні  тощо),  вирішуйте

посильні  головоломки,  розв’язуйте  кросворди,  шаради.

Робіть  усе  це  якомога  частіше.

3.   Розвивайте  волю  дитини,  привчайте  її  до  режиму  дня,

емоційно  забарвлюйте  її  навчальну  діяльність,  але  не  пе -рестарайтеся, інакше може виникнути так зване «емоцій -не  стомлення»:  дитина  може  стати  капризною,  роздрато -ваною, плаксивою. Використовуйте гумор, але не сарказм

та насмішки! Терпіть дитячі жарти, якими б безглуздими

вони  не  були,  використовуйте  гумор  з  метою  розрядки  та

привернення  дитини  на  свій  бік.

4.   Дуже важливо у навчальних та у всіх інших заняттях до -помогти  школяреві  виробити  об’єктивні  критерії  власної

успішності  та  неуспішності;  з  допомогою  дорослих  слід

розвинути  у  нього  прагнення  вдосконалювати  свої  здіб -ності.  Почніть  з  вироблення  звички  добре  вик онувати  до-машні  завдання.

Виступи  батьків  з  короткими  характеристиками  своїх  дітей.

Доповідь шкільного лікаря на тему «Фізіологічні особливості,

пов’язані  з  віковими  змінами  дітей».

Ознайомлення батьків із результатами проведеного медогляду

та  надання  рекомендацій  із  врахуванням  отриманих  даних.

Доповідь  заступника  директора  з  виховної  роботи  (педагога-організатора).

Ознайомлення зі змістом та напрямками роботи шкільних гур-тків  та  з  умовами  прийому  дітей  до  них.

Доповідь  шкільного  бібліотекаря.

Стисла розповідь про бібліотечний фонд та можливості шкіль-ної  бібліотеки.

Педагогічний  практикум  для  батьків.

1.   Батькам  пропонується  дати  відповіді  на  запитання  анкети

(підготовлені  бланки  роздає  класний  керівник).

АНКЕТА

Виберіть  варіант  відповіді  (обведіть  потрібну  літеру).

1)   Ваш  вік:

а)   До  30  років;

б)   від  30  до  40  років;

в)   понад  40  років.

2)   Скільки  дітей у  вашій  сім’ї?

а)   Одна  дитина;

б)   двоє;

в)   троє  і  більше.

3)   Ваша  освіта:

а)   вища;

б)   середня;

в)   середня  спеціальна.

4)   Чи  є  у  вас  бажання  взяти  участь  у  житті  школи?

а)   Є;

б)   немає.

5)   Чим  захоплюється  ваша  дитина? 

6)   Чим  ви  (ваша  сім’я)  можете  допомогти  класному  колективу?

а)   Вести  гурток;

б)   взяти  участь  у  культурних  заходах;

в)   свій  варіант.

98

7)   Що  б  ви  хотіли  змінити  в  житті  школи?

а)   у  навчальному  процесі;

б)   у  виховній  роботі;

в)   інше.

Аналіз  анкет  батьків.

Підсумки  зборів.

Коли ми говоримо про поєднання доброзичливості та вимогли-вості  вчителя,  то  слід  підкреслити,  що  воно  неможливе  без  знан -ня  того  психологічного  клімату,  в  якому  живе  дитина.  Причини

багатьох  особливостей  характеру  й  поведінки  школярів  криються

у властивостях родини: в її складі, традиціях, стилі взаємин, діло-вих і моральних якостях батьків. Тут треба врахувати все: індиві -дуальні  особливості  дитини,  стан  здоров’я,  своєрідність  темпера -менту  й  нервової  системи,  інтереси  й  нахили.  Ось  чому  в  школах

має  приділятися  найсерйозніша  увага  вивченню  родини.

Знання  родини  допомагає  зігріти  належні  нам  за  штатом  так-товність  і  ввічливість  сердечною  людською  участю.

А  ще  надає  можливості  збільшувати  батьківський  актив.  Ми

«відкриваємо» прекрасних людей, яких залучаємо до участі в нав-чально-виховній  роботі  школи.

Тут  і  виступи  перед  учнями  батьків  —  людей  різноманітних

цікавих  професій;  організація  спортивної,  туристської  та  екс -курсійної  роботи;  допомога  в  обладнанні  та  оформленні  школи

і    навчальних кабінетів; створення гуртків та клубів за інтересами;

організація  дитячого  харчування;  додержання  в  школі  чистоти

і    порядку; розвиток художньої самодіяльності; спільна суспільно-корисна  праця,  обстеження  родинно-побутових  умов  учнів  і    на-дання  матеріальної  допомоги;  індивідуальне  шефство  над  «важ -кими»  дітьми  та  їх  родинами;  господарська  підготовка  школи  до

нового  навчального  року  та  багато  інших  форм  співробітництва.

Активна  батьківська  допомога  школі  —  обов’язкова  умова

підвищення  ефективності  навчальної  і  виховної  роботи  педаго -гічного  колективу,  важлива  ланка  у  здійсненні  належної  освіти

підростаючого  покоління.

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Робота з батьками | Додав: uthitel (22.07.2013)
Переглядів: 5035 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]