Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Класному керівнику » Робота з батьками


Батьківські збори: Профілактика шкідливих звичок (тютюнопалін-ня, вживання алкоголю) у дітей.

Тема. Профілактика шкідливих звичок (тютюнопалін-ня, вживання алкоголю) у дітей.
Мета: 1. Запевнити батьків у необхідності обговорення
та вирішення у родині питань паління та раннього
алкоголізму у дітей. 2. Надати батькам можливість
познайомитися з інформацією про проблеми та на-слідки шкідливих звичок, зокрема у ранньому віці.
3. Дати рекомендації щодо профілактики розвитку
шкідливих звичок у школярів-підлітків.
Коментар: класний керівник готує аналіз заходів, які були про -ведені у класі за аналогічною темою.
119
Напередодні зборів проводиться тестування учнів.
ТЕСТ «ЗАКІНЧИ РЕЧЕННЯ»:
1) Паління — це … .
2) Цигарка у руці — це показник…
3) Паління з юних років призведе до…
4) Для того, щоб кинути палити, треба…
5) Алкоголізм — це…
6) Алкоголізм перетворює людину на…
7) Алкоголізм призводить до того, що…
(Класний керівник може додати речення на власний розсуд.)
На дошці — плакати з написами:
«Пияцтво — це добровільне божевілля» (Сенека).
«Від вина гине краса, вином скорочується молодість» (Горацій).
«Поцілувати жінку, що палить, все одно що облизати попіль-ницю» (А. П. Чехов).
ХІД ЗБОРІВ
Бесіда.
ЧИ МАЄ ЗНАЧЕННЯ ТЕ, ЩО САМІ БАТЬКИ ПАЛЯТЬ АБО П’ЮТЬ?
Підростаючи, людина засвоює досвід старших. Дитина, під -літок приходить не в пустелю, а у світ, що заповнений людьми,
традиціями, звичаями, вступає у стосунки із суспільством по зако-нах та звичках цього суспільства. Закон прогресу: юне покоління
сприймає досягнення старших попередників і тому стає поступо -во кращим за них та все більше вдосконалюється світ — такий
закон, взагалі, зберігається. Але із буденних спостережень ми ба -чимо, що багатьох молодих людей неначе минають багатства по -передніх поколінь: моральні, культурні, духовні; натомість у них
втілюються шкідливі звички.
Серед таких згубних звичок — паління та алкоголізм.
Попри актуальність цієї проблеми, батьки не завжди поспіша-ють обговорити її з дітьми. Чому?
Існують дві причини, через які батьки ухиляються від розмови
з дитиною про тютюн чи алкоголь:
— ви усвідомлюєте, що не маєте права говорити про це, тому
що самі палите чи п’єте;
— можливо, ви не бачите у цьому необхідності, тому що самі
не палите і не п’єте, вважаючи особистий приклад достатнім.
В обох випадках ви робите помилку. Незалежно від обставин,
розмова на цю тему завжди корисна. Ваша дитина ще не визна -чилася, тому її може «занести» у будь-який бік. Дуже важливо
не уникати запитань дитини з приводу вашої власної поведінки,
навіть якщо інколи це може обернутися досить делікатною сто -роною.
Але чим чеснішими будете ви, тим простіше буде вашій ди -тині сприймати те, що ви будете говорити. Наприклад, ви можете
сказати, що добре усвідомлюєте ту шкоду, якої завдає паління,
але самі не в змозі покінчити з цією звичкою. Якщо у вашому
домі ніхто не палить і не п’є, то ви, безсумнівно, подаєте хороший
приклад. Одначе на практиці буває й так, що подібні позитивні
ситуації у домі не призводять самі по собі до того, що дитина ви -робляє здатність протистояти зовнішньому тиску.
ЯК САМЕ СЛІД ОБГОВОРЮВАТИ
ЦЮ ТЕМУ З ДИТИНОЮ?
Багато людей не можуть просто та легко говорити на теми
про алкоголь та тютюн. Незалежно від причин, подібні розмови
зазвичай викликають деяку напругу. Тому найкраще розмовляти
про це у спокійній, невимушеній атмосфері, наприклад поки ви
миєте посуд. І краще використати прості для сприйняття дитини
приклади.
Наприклад, якщо ви інколи дозволяєте собі випити келих
вина, то розмова про це не буде видаватися дитині дивною. Як
приклад ви можете використати також одну із повсякденних зви -чок дитини: перегляд телепередач чи вживання солодощів. Це
саме ті речі, які при зловживанні можуть завдати шкоди, але які,
напевне, дуже полюбляє ваша дитина.
Одним із варіантів для початку розмови може бути, напри -клад, ваше прохання відмовитися від будь-якої звички, скажімо,
на тиждень. Якщо дитина прийме таку пропозицію, попросіть її
написати, чому це важко зробити. Ви викличете до себе велику
довіру, якщо виявите бажання та волю приєднатися до дитини:
наприклад, тиждень не палити чи не пити каву.
Це буде найбільш чесно по відношенню до дочки чи сина, адже
ви не просто просите її (його) зробити щось складне. Коли такий
тиждень закінчиться, ви отримаєте гарну можливість разом обсу -дити ваш досвід.
Для початку бесіди можна також використати спогади про
якусь подію дитинства, телевізійну передачу чи статтю з газети.
Але не забувайте, що не все може бути корисним. У даній ситуа -ції дуже важливо не приводити приклади, далекі від вашої дити -ни — все повинно бути знайоме їй.
Тепер про тон, яким ви маєте вести подібні розмови: це серйоз-на тема і говорити слід про неї серйозно. Існує багато факторів
ризику, пов’язаних із вживанням цих речовин, але не слід під -даватися бажанню акцентувати увагу дитини лише на них, тому
що доведено, що лише самі попередження та залякування часто
призводять до протилежного результату.
І останнє, вкрай важливе: розмова не повинна проходити як
«однобічний рух». Ваша дитина також має власну думку, і ви має-те уважно її вислуховувати та враховувати.
ЩО САМЕ СЛІД ОБГОВОРЮВАТИ З ДИТИНОЮ?
Вживання алкоголю та тютюну має деякі як позитивні, так
і негативні аспекти. Говорячи про негативні аспекти, ви можете
відзначити згубну дію на фізичне здоров’я, хоча, можливо, дитині
це буде важко усвідомити. Тому ви маєте пов’язати це з темами,
які їй добре відомі.
Наприклад, якщо ваша дитина декілька разів почувала себе
погано після вживання надто великої кількості солодощів, то це
можна порівняти зі станом після вживання дуже великої кіль-кості алкоголю. Позитивні аспекти вживання цих речовин кожна людина відкриває для себе сама. Наприклад, ви можете розповіс -ти дитині, що самі знаходите у них приємного (якщо, зазвичай,
знаходите) і що інші люди можуть знаходити у цих речовинах
позитивного: гарний, на їхню думку, смак, можливість розслаб -лення тощо.
Мета такої дискусії — не захистити дитину від зіткнення з ци-ми речовинами, а навчити приймати розумні рішення, займати
правильну та відповідальну позицію при зустрічі з цими речови -нами, що означає — вміти накласти на себе обмеження чи повніс -тю відмовитися від їх вживання.
У реальному житті існують деякі труднощі збереження прий-нятого рішення, тому обов’язково має бути обговорена тема існу -вання та важливості соціального впливу. Ваша дитина повинна
знати про вплив оточення на неї (а також про вплив, який вона
сама має на своє оточення). Вона повинна сама вміти сказати «ні»,
якщо друзі пропонують щось погане, навіть якщо вони чинять ін -коли і силовий тиск.
Тому ви повинні проявляти інтерес до того, чим займаються
друзі вашої дитини, вміти прийняти її відмову, якщо вона у чо -мусь з вами не погоджується. Але вашу думку слід чітко сформу -лювати дитині.
Бажання бути прийнятою у якусь компанію ви можете пояс-нити зрозумілими для дитини прикладами. Наприклад, можна
згадати захоплення різноманітними іграми (наприклад «Тама -гочі», «Тетріс» тощо), коли кожна дитина хотіла мати гру, що
стала популярною у певний період часу. Ваш син чи дочка хотіли
того ж самого, наслідуючи інших дітей.
Необхідно також згадати силу впливу телереклами. Ви має -те відмітити, що дуже складно протистояти соціальному тиску,
зробивши акцент на тому, що це стосується не лише підлітків,
а й і дорослих людей також.
Окрім того, можна торкнутися теми нудьги.
Разом із дитиною ви можете знайти їй альтернативу. Сти -мулюйте розвиток дитячої активності, яка допоможе розвіяти
смуток.
ЩО БАТЬКИ ПОВИННІ ЗНАТИ ПРО ШКІДЛИВІСТЬ
АЛКОГОЛЮ ТА ТЮТЮНУ?
Ви повинні потурбуватися про те, щоб мати достатні знання
про ці речовини, навіть якщо не збираєтеся детально їх обгово -рювати з дитиною. У цьому випадку ви будете говорити більш
впевнено та правдоподібно, а дитина легше сприйме інформацію.
У даній схемі ви знайдете короткий опис та найбільш важливу
інформацію на дану тему.
ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ, ТЮТЮНУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Алкоголь Тютюн
Вплив Розслаблення (відчут-тя свободи) — після
декількох чарок;
гальмування (при
великих дозах).
Впливає на реакцію
та здатність тверезо
мислити. Порушує
координацію.
Стимулююча дія,
тремтіння рук, підви-щене серцебиття,
подразнення очей,
носа та горла (ка-шель), холодіння
пальців рук та ніг.
Звикання Так Так
Фактор ризи-ку
Небезпечне змішу -вання з іншими речо-винами.
Небезпечне збільшен-ня кількості та міц-ності доз.
Тривалі ефек-ти
Ушкодження печін-ки, мозку, серця та
шлунка. Зниження
працездатності.
Соціальні та психічні
проблеми.
Ушкодження ди-хальних шляхів.
Погане самопочуття.
Підвищена схиль-ність до онкологічних
захворювань, а також
до серцево-судинних
захворювань.
Психологічна
залежність
Велика ймовірність. Велика ймовірність.
Фізична за-лежність
Так. Так.
Результат три -валого вжи-вання
Пияцтво. Паління, наркоманія.
СТАТИСТИЧНІ ФАКТИ
ПРОБЛЕМИ ПАЛІННЯ
П’ята частина населенні країни розпочинає палити у 14 років.
Є люди, які викурюють 1—2 цигарки в день, і в той же час є певна
кількість людей, які палять понад 20 цигарок в день.
Кількість випа-лених цигарок
у день, шт.
Курці
Чоловіки Жінки
1—9
10—19
20—29
30 і більше
10 %
22 %
17 %
10 %
20 %
18 %
8 %
4 %
Наведена статистика свідчить ще й про те, що кількість чо -ловіків, які палять, зменшується, а кількість жінок-курців
зростає. Серед молоді 14—17 років паління стало улюбленим про -водженням дозвілля. У цій віковій категорії є вже запеклі курці
з п’ятирічним стажем. Існують так звані «професії» курців. Це
професії, пов’язані із ризиком, нервовими перевантаженнями,
стресами (шахтар, будівельник, водій, моряк тощо.)
Паління — найважливіша з причин, що призводить до захво-рювань, інвалідності та смертельного наслідку.
85 % всіх померлих від раку легень були людьми, що палять.
25 % всіх померлих від інфаркту міокарда були людьми, що палять.
Інфаркт у 40 років очікує насамперед людину, яка палить.
АЛКОГОЛЬ — ЗАГРОЗА ЗДОРОВ’Ю ЛЮДИНИ
Часте вживання алкоголю призводить до змін у тканині сли-зової оболонки шлунка і кишечнику, до зміни складу шлункового соку. Розлад травлення спричиняє до зміни, а потім й втрати сма -ку, до запорів або проносів і часто закінчується виразковою хво -робою. За іронією долі, ці ускладнення п’яниці люблять лікувати
саме чаркою. Тяжкі хвороби вражають печінку. Цироз печінки
зустрічається у чоловіків втричі частіше, ніж у жінок, і це можна
пояснити як наслідок надмірного вживання алкоголю.
Під впливом великої кількості рідини у любителів пива й вина
наступає гіпертрофія серця. П’яниці часто задихаються, вони не
здатні на такі фізичні зусилля, як раніше.
Найбільш чутлива до впливу алкоголю нервова система. Проте
визначити шкоду, якої завдає алкоголь, тут складніше, ніж в ін -ших органах. До ознак порушення нервової діяльності належить
тремтіння кінцівок, нічні потіння, безсоння, загальна подраз -ливість, слабкість, млявість.
ЯК МОЖНА ЗРОЗУМІТИ, ЩО ДИТИНА ПАЛИТЬ
ЧИ ВЖИВАЄ АЛКОГОЛЬ?
Багато батьків бояться того, що їх дитина робить багато небез-печних вчинків, а вони про це і не підозрюють. Вони хотіли б дізна -тися, як це можна визначити, якщо дійсно зловживання мають
місце. Але, незважаючи на те, що симптоми вживання відомі, на -віть якщо ви будете тримати аркуш з переліком таких симптомів,
неможливо визначити, що саме вживає ваша дитина. Тому можна
дати одну гарну пораду: якщо поведінка вашої дитини стала не
такою, як зазвичай, ви можете, не птаючи прямо, розпитати ди -тину, чи не вживає вона якісь речовини.
Велика вірогідність того, що ваша дитина взагалі ніяких ре-човин не вживає. Наприклад, закоханість може стати причиною
зміни поведінки.
З іншого боку, участь у вуличних компаніях може стати по-казником наявності нудьги, хоч у принципі, такий спосіб прове -дення часу дуже поширений серед підлітків. Найнеприємнішим фактором у цій ситуації є те, що якщо ваша дитина захоче при -ховати вживання тютюну чи алкоголю, то вона майже завжди знайде спосіб зробити це. Адже ми не можемо замкнути дитину на замок.
Але можна потурбуватися про те, щоб у дитини не склалося
враження, що від вас необхідно щось приховувати. Один із шляхів
досягти цього — чесно та відверто поговорити про вживання цих
речовин та запевнити свого сина чи дочку, що ви їм довіряєте та
вважаєте, що вони зможуть прийняти вірне рішення самостійно.
У цьому ви повинні допомогти дитині, сформувавши чіткі
рамки та обмеження.
Педагогічний практикум для батьків.
1. Батькам пропонується обговорити результати тестування
учнів класу (тест «Закінчи речення»). Класний керівник
зачитує деякі цитати з тестів.
2. Батькам пропонується обговорити ситуацію.
Ситуація для обговорення.
«Прийшла до мене у службових справах дівчина, зовсім мо -лоденька, майже підліток на вигляд. Я запросила її сісти. Вона
подякувала, сіла і закурила, випустивши із рота сильний струмінь
диму. Потім, поки ми розмовляли, палила рівно, спокійно, пуска -ючи дим кілечками. Миловидність та молодість так не в’язалися
з усім цим.
Я обережно запитала:
— І давно ви палите?
— З восьмого класу,— відповіла вона спокійно.
— Значить, з тринадцяти років,— уточнила я.
— Виходить, так,— без бентеження підтвердила дівчина.—
І повірте мені, не одна я така…
— Ну, а як же батьки до цього ставляться?
— А хіба їм обов’язково знати все, що роблять їх діти? — те-пер уже вона запитала мене.
— Поки діти залишаються дітьми, батьки повинні відповідати за їх вчинки.
— Не знаю,— сказала вона задумливо та невпевнено.— Може,
і повинні. Тільки я б все одно палила. Зараз всі палять. При чому
тут батьки — молодь завжди більш сучасна».
Підсумки зборів.
Сьогодні ми з вами торкнулися важливої теми, що стосується
і морального обличчя наших дітей і, насамперед, їх здоров’я.
А здоров’я дітей — «крихка кришталева кулька», і тримають
її три атланти: спадковість, спосіб життя і середовище.
Батько і мати — найкращі вихователі, і тому вони мають вплив
на своїх дітей навіть тоді, коли їх немає вдома. Пам’ятайте, що
дитина — дзеркало своїх батьків. Як у краплині води відбивається
сонце, так само і в дітях відбивається особистість батька та матері.
Майбутнє належить тільки дітям. Робіть все, щоб дитинство і май-бутнє наших дітей були прекрасними. Любові та довіри, щирості
та взаєморозуміння, успіхів та щастя вам та вашим дітям!

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Робота з батьками | Додав: uthitel (14.08.2013)
Переглядів: 3754 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]